ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ ROWEROWĄ DO GIETRZWAŁDU

Parafia św. Józefa w Toruniu bardzo serdecznie zaprasza na Redemptorystowską Pielgrzymkę Rowerową do Gietrzwałdu!

Termin pielgrzymki: 31 maja – 02 czerwca 2024 r. (piątek – niedziela).

Zapisy: do 7 maja 2024 r. / zapełnienia listy uczestników.

Koszt: 270 zł (ubezpieczenie, wyżywienie, nocleg, obsługa techniczna, przewóz bagażu, transport rowerów, powrót do Torunia).

Zapisy pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEv6ZICDVi2I6EI17SdrZUb2ne9-9rozHZ7J6n24Gd_EcZyw/viewform

Całość kwoty należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza zapisów. Brak wpłaty skutkuje usunięciem uczestnika z listy. Wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy: Duszpasterstwo Akademickie, 43 1240 4009 1111 0010 9524 9934, tytułem przelewu: „Gietrzwald24 <nazwisko osoby (osób) za które płacimy>” (np.: Gietrzwald24 Kowalski).

Więcej informacji o pielgrzymce pod linkiem:

https://www.jozeftorun.pl/pl/strona-glowna/pielgrzymka-rowerowa-do-gietrzwaldu

Kontakt z Organizatorami:

pielgrzymkarowerowatorun@gmail.com

Gorąco zachęcamy do obserwowania fanpage’u pielgrzymki z najświeższymi informacjami i aktualnościami:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557186746884

Pod plakatem regulamin pielgrzymki.

Regulamin Pielgrzymki Rowerowej do Gietrzwałdu

 1. Organizatorem Pielgrzymki jest parafia św. Józefa w Toruniu. 
 2. Pielgrzymka odbywa się w dniach 31.05-02.06.2024 r. 
 3. W Pielgrzymce może wziąć udział wyłącznie osoba pełnoletnia, która akceptuje jej religijny charakter, wypełni formularz zgłoszeniowy, dokona opłaty pielgrzymkowej oraz będzie przestrzegać niniejszego regulaminu. 
 4. Zapisy przeprowadzane są wyłącznie w formie elektronicznej przez niniejszy formularz do 7 maja 2024 r. lub osiągnięcia limitu uczestników.
 5. Koszt udziału w Pielgrzymce wynosi 270 zł (w cenę wliczone jest ubezpieczenie, nocleg, transport bagaży, zapasowe rowery, przewóz rowerów po pielgrzymce, transport powrotny do Torunia, samochód medyczny i podstawowa pomoc medyczna wraz z opatrunkami, samochód techniczny/kucharz i podstawowa pomoc serwisowa, przynajmniej jeden ciepły posiłek dziennie, woda).
 6. Bezzwrotną zaliczkę w wysokości 100 zł należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od wypełnienia formularza. Brak wpłaty skutkuje wykreśleniem uczestnika z listy.
 7. Całość kwoty należy wpłacić do 17 maja 2024 r. 
 8. Wpłat dokonujemy na rachunek bankowy: Duszpasterstwo Akademickie, 43 1240 4009 1111 0010 9524 9934, z dopiskiem: „Gietrzwald24 + nazwisko osoby(osób) za które płacimy” (np.: Gietrzwald24 Kowalski).
 9. Pielgrzymowanie wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym, niewygodami i różnymi warunkami atmosferycznymi na co uczestnik Pielgrzymki świadomie się zgadza i jednocześnie oświadcza, że jest w kondycji, która umożliwia mu aktywny w niej udział (średnie tempo 18-22 km/h) oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Pielgrzym zobowiązany jest również do poinformowania Organizatora o przewlekłych chorobach i o zażywanych na stałe lekach, które ma obowiązek wziąć ze sobą. 
 10. Na Pielgrzymkę każdy zabiera rower przynajmniej z 18 przełożeniami (własny lub wypożyczony), sprawny technicznie oraz spełniający warunki poruszania po drogach publicznych: powinien być zaopatrzony w sprawne hamulce, szkło odblaskowe czerwone z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył), działający sygnał dźwiękowy. Każdy jest odpowiedzialny za przygotowanie roweru, jak i wzięcie zapasowej dętki do opon w swoim rowerze (którą winien wieźć ze sobą w czasie pielgrzymowania).
 11. Trasa Pielgrzymki pomimo przebiegu w przeważającej większości szlakami i drogami utwardzonymi może zawierać odcinki leśne z gruntową nawierzchnią. Pielgrzym powinien uwzględnić to przy wyborze roweru i odpowiednio przygotować go do jazdy w takich warunkach.
 12. Pielgrzymi poruszają się w kaskach ochronnych (każdy zapewnia go sobie we własnym zakresie), w stałych, max 15 osobowych kolumnach wg przepisów ruchu drogowego, które uczestnicy znają i przestrzegają. Na czele każdej grupy jedzie lider, do którego poleceń grupa się stosuje, który dostosowuje tempo jazdy i prowadzi resztę wyznaczoną trasą. Grupę zamyka wicelider, wspomagający lidera. 
 13. Uczestników Pielgrzymki obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. 
 14. W czasie postojów przewidziane są punkty modlitewne, w których pielgrzymi są zobowiązani uczestniczyć. 
 15. Pielgrzymi zwracają się do siebie zwrotami: “bracie” i “siostro” bez względu na wiek i pozycję społeczną.
 16. Ze względu na charakter miejsc noclegowych, uczestnicy są zobowiązani do zabrania ze sobą karimaty/materaca i śpiwora (przewożone przez samochód bagażowy).
 17. Uczestnik Pielgrzymki wyraża zgodę na kontakt Organizatorów z bliską osobą (w przypadku uzasadnionych i nieprzewidzianych sytuacji), której dane kontaktowe poda w niniejszym formularzu.
 18. Pielgrzym wyraża zgodę na nieograniczone wykorzystanie swojego wizerunku medialnego przez Organizatorów w celach promocyjnych oraz utrwalanie go w postaci zdjęć i materiałów wideo do promowania wizerunku Pielgrzymki w mediach społecznościowych, stronach internetowych i materiałach reklamowych dotyczących Pielgrzymki.
 19. Uczestnicy Pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania Pielgrzymki, a także za szkody spowodowane podczas Pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego.
 20. Po zamknięciu zapisów, uczestnicy pielgrzymki zostaną podzieleni na diakonie, których celem będzie wzajemna służba i usprawnienie codziennego życia.
 21. Wszystkie kwestie sporne, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga kierownik Pielgrzymki lub osoba przez niego upoważniona.
Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Polityka Prywatności
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ