UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI – DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MISJOM – KAPLICA W MAŁKACH, KOŚCIÓŁ W MSZANIE

6 STYCZNIA 2024

W dniu 6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego – jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Tego dnia w świątyniach święci się kadzidło oraz kredę, którą następnie oznacza się drzwi domów. W Polsce odbywają się też coraz bardziej popularne Orszaki Trzech Króli.

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania króla Heroda w Judei, do Betlejem – miejsca narodzin Jezusa – przybyli ze Wschodu mędrcy (trzej królowie), gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary. Kacper ofiarował kadzidło – symbol boskości, Melchior – złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar – mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci Chrystusa.

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te interpretuje się jako inicjały trzech króli.

W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis “C+M+B” (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus błogosławi mieszkanie! (Christus mansionem benedicat).

Trzej Królowie czczeni są jako patroni podróżujących, pielgrzymów, handlowców, właścicieli gospód oraz kuśnierzy.

Ofiary składane na tacę w polskich Kościołach przekazywane są na wsparcie misjonarzy z naszego kraju na całym świecie.

DO OBEJRZENIA FILM – podziękowanie KS. PROBOSZCZA

Dawniej w Polsce obchodom święta towarzyszyło wiele zwyczajów, które rzadko wciąż są kultywowane. W domach pod koniec obiadu świątecznego roznoszono ciasto — jeśli ktoś otrzymał ciasto migdałowe, był królem migdałowym. Dzieci chodziły po domach z gwiazdą i śpiewały kolędy o trzech królach, otrzymując od gospodyni tzw. szczodraki, czyli rogale. Śpiewało się kolędy o trzech królach. Współcześnie oprócz tradycyjnej Mszy świętej organizowane są także Orszaki Trzech Króli. Zapalone w domach kadzidło ma być znakiem modlitwy. Z kolei poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkań litery K+M+B, jako inicjały imion trzech króli, bądź litery C+M+B oznaczające “Christus mansionem benedicat”, co tłumaczy się “Niech Chrystus błogosławi ten dom!”, lub “Christus multorum benefactor” – co oznacza “Chrystus dobroczyńcą wielu”. – To nie są tylko litery, to słowa błogosławieństwa domu, to nie są też plusy, to są symbole krzyża. Jest to znak wiary, że właśnie w tym domu mieszka chrześcijanin i tu oddawana jest Bogu cześć.
Uroczystość Objawienia Pańskiego jest również Misyjnym Dniem Dzieci. Od 30 lat co roku grupy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci wyruszają na ulice miast i kolędują. W tym roku dzieci idą, aby głosić ewangelię i zbierać datki na pomoc swoim rówieśnikom na terenach misyjnych w Kolumbii. W naszej parafii koordynatorem grup Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci była p. Marzena Kopczyńska – katechetka ze Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dorosłych, dzieci i młodzieży utworzono 13 grup kolędniczych.
Tekst, zdjęcia: Beata Maria Klonowska
Uroczystość Trzech Króli – kaplica w Małkach – 06.01.2024

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Polityka Prywatności
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ