ŚLUBOWANIE NOWEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ I GOSPODARCZEJ – KADENCJA (2024-2029)

W dniu 23 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowej Rady Parafialnej : Rady Duszpasterskiej i Rady Gospodarczej. Uroczystą przysięgę złożyli radni z 7 wsi na Mszy św. o godz. 9.30 w kaplicy w Małkach i o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Mszanie. Nowa Rada przed przewodniczącym Rady – proboszczem ks. Sławomirem Witkowskim złożyła swoje ślubowanie na pięcioletnią kadencję.


Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w sumie: 132


Rada jest organem doradczym dla księdza proboszcza w podejmowaniu decyzji duszpasterskich i gospodarczych w parafii. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej.

Dziękuję jeszcze raz wszystkim parafianom i parafiankom, którzy zgodzili się podjąć to zadanie i służbę. Polecam Was i Wasze rodziny Matce Bożej. Dalszą część pomocy zadeklarowały też osoby z Rady Budowy Kaplicy, za co bardzo dziękuję – Ks. Sławomir Witkowski – proboszcz parafii.
Rada Duszpasterska z Mszana: Ewa Ciesielska, Bartłomiej Zwierzyński i Karolina Dąbkowska, z Szabdy: Jolanta Badaczewska, Anna Glabiszewska, Mariusz Kaniecki, z Niewierza: Bartłomiej Babiżewski i Paweł Krajewski, z Chojna: Anna Zielazkiewicz i Ewelina Fuks, z Bud: Jadwiga Kozicka i Marzena Rycerz, z Pasiek: Bernadeta Bolewska, z Małk: Wiesława Malinowska, Katarzyna Wiśniewska oraz Sylwia Świeczkowska – Zając. Z urzędu w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą też dwie nasze katechetki: Wiesława Martewicz i Marzena Kopczyńska oraz przedstawiciel akolitów – Paweł Okoński.

W skład Rady Gospodarczej wchodzą: z Mszana – Piotr Szymborski oraz Lucjan Piotrowski, z Szabdy: Leszek Krajnik, Wojciech Żbikowski oraz Dariusz Marulski, z Niewierza Waldemar Toczyski, z Bud – Piotr Kalwa, z Chojna Jarosław Czupryński, z Pasiek Piotr Mazur, z Małk Waldemar Kowalkowski i Mirosław Buczyński.

FILM: ŚLUBOWANIE NOWEJ RADY PARAFIALNEJ: (GOSPODARCZEJ I DUSZPASTERSKIEJ – KADENCJA: 2024-2029 ), 23.06.24

Opracowanie: Beata Maria Klonowska

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Polityka Prywatności
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ