SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO WIESŁAWA ŚMIGLA Z OKAZJI PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ RODZINY ULMÓW

Drodzy kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy. Kochani Diecezjanie!

Beatyfikacja rodziny Ulmów była ważnym i poruszającym wydarzeniem nie tylko dla wierzących, ale również dla wielu ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Od tamtego czasu rodzina Ulmów odwiedza nasze diecezje w znaku swoich relikwii. Jest to okazja do modlitwy z rodzinami, za rodziny i w rodzinach. Będziemy prosili o to, by rodzina była Bogiem silna – o umocnienie małżonków i wsparcie związków niesakramentalnych; pomoc dla młodych, aby Kościół był ich domem i szkołą komunii oraz aby rozpoznali swoje powołanie życiowe.
W naszej diecezji peregrynacja wpisuje się w rozpoczęcie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia. Przede wszystkim chcemy, na wzór bł. Rodziny Ulmów, żyć na co dzień słowem Bożym, czerpać siły z liturgii, a przede wszystkim z Eucharystii oraz pragniemy odważnie i wytrwale realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Przypomnijmy sobie słowa św. Jana Pawła II skierowane do rodziców, pierwszych wychowawców swoich dzieci, które wypowiedział 25 lat temu w Toruniu: Bądźcie dla waszych dzieci obrazem Bożej miłości i przebaczenia, starając się ze wszystkich sił budować rodzinę zjednoczoną i solidarną. Rodzino, to właśnie tobie powierzono misję
o pierwszorzędnym znaczeniu: masz uczestniczyć w budowaniu pokoju, dobra, które jest niezbędne dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego.
Pragniemy również, aby peregrynacja, zgodnie z prośbą papieża Franciszka, stała się modlitewnym przygotowaniem do Roku Świętego 2025. Chcemy, wpatrując się w przykład Dobrych Samarytan z Markowej, stać się pielgrzymami nadziei, ponieważ takie hasło Jubileuszu wybrał Ojciec Święty. Nadziei potrzeba każdemu z nas i całemu światu. Autor Listu do Hebrajczyków zachęca, abyśmy uchwycili się nadziei jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy (por. Hbr 6, 19).
W Diecezji Toruńskiej peregrynacja rozpocznie się w sobotę 17 lutego br. Mszą św. w Bazylice Katedralnej w Toruniu, w czasie której Dobremu Bogu powierzymy małżeństwa i rodziny z naszej diecezji. Na tę Mszę św. zapraszam kapłanów, osoby konsekrowane
i wiernych świeckich z terenu diecezji, a szczególnie małżeństwa związanych ze wspólnotami odnowy życia rodzinnego.
Bardzo proszę o włączenie się w peregrynację w poszczególnych kościołach stacyjnych. Potraktujmy ten czas jako okazję do osobistego spotkania z Rodziną Ulmów i powierzenia Jej wstawiennictwu wszystkiego, co leży nam na sercu. Niech to będzie czas zawierzenia, modlitwy, nawrócenia i przygotowania do Roku Jubileuszowego.

Z modlitwą i błogosławieństwem
Wasz biskup Wiesław

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Polityka Prywatności
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ