UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA WE WSI BUDY

To była wyjątkowa uroczystość w plenerze. O szczególną oprawę muzyczną Mszy Św. zadbał chór parafialny, schola dziecięca, p. organista oraz uzdolnieni muzycznie parafianie. Ks. proboszcz Sławomir Witkowski wygłosił przeszywające umysł i serce Słowo Boże. Do pięknej oprawy Mszy Św. przyczynili się również nasi ministranci, akolici, ks. Jan Żymant. I oczywiście my, wszyscy jako jedna wspólnota daliśmy wielkie świadectwo naszej wiary, uczestnicząc w tym szczególnym nabożeństwie. Cała uroczystość, oprócz przygotowania duchowego wymagała wielu przygotowań materialnych, gospodarczych, komunikacyjnych. Nie sposób wymienić tu wszystkie zaangażowane osoby. Ważne jest to, że mogliśmy w tym dniu być po prostu razem, jak wielka rodzina. Za co bardzo dziękujemy.

Podziękowanie ks. proboszcza:

Chciałbym też bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia Uroczystości Bożego Ciała. Bóg zapłać wszystkim mieszkańcom Bud, a w szczególności osobom, które przygotowywały kolejne ołtarze na procesję oraz tym, którzy udekorowali swoje domy. Dziękuję Gminie Bobrowo za udostępnienie świetlicy wiejskiej oraz Panu Sołtysowi. Bóg zapłać całej Służbie Liturgicznej, Panu Organiście i pozostałym akordeonistom akompaniującym podczas procesji oraz naszym parafialnym zespołom muzycznym. Bóg zapłać wspólnocie Focolare, Skautom Króla i Radzie Parafialnej. Dziękuję też wszystkim niosącym chorągwie, obrazy i figury. Panom niosącym baldachim. Dziewczynkom sypiącym kwiatki i paniom za opiekę nad nimi. Bóg zapłać OSP z Szabdy i jeszcze raz wszystkim parafianom za wspólną modlitwę, zaangażowanie. Będziemy długo wspominać tę piękną, malowniczą trasę procesji eucharystycznej przez wieś Budy.


Odwiedzin dzisiaj: 0
Odwiedzin w sumie: 100

Zdjęcia – cz. 1 – autor: Marcin Jadziński – przesłała p. Justyna Kaniecka

Zdjęcia i filmy – cz. 2 – autor: Beata Maria Klonowska

“ŻYWY JEST KOŚCIÓŁ TWÓJ” – WYK. SCHOLA I CHÓR PARAFIALNY – BOŻE CIAŁO WE WSI BUDY – 30.05.2024

https://www.youtube.com/watch?v=Po2FU8PsosA

ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA WE WSI BUDY – 30.05.2024

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA WE WSI BUDY – FRAGM. HOMILII KS. PROBOSZCZA – 30.05.2024

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA WE WSI BUDY – fragment procesji – 30.05.2024

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Polityka Prywatności
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ