SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakrament Chrztu Św. –  malowidło sufitowe w kościele parafialnym w Mszanie

Termin chrztu ustalany jest indywidualnie z każdą rodziną. Najczęściej jest to niedziela w trakcie Mszy Św. o godz. 11.30. Więcej informacji udziela ks. proboszcz Sławomir Witkowski – tel. kom. 601-830-517, do kancelarii (56) 49 819 12

Chrzest jest sakramentem, podczas którego Chrystus gładzi grzech pierworodny, czyni Cię na zawsze dzieckiem Boga i przyjmuje do wspólnoty Kościoła. Zostajesz chrześcijaninem i możesz przyjąć kolejne sakramenty.

Bóg działając poprzez Kościół, wyzwala nowo narodzonego człowieka spod mocy zła i obdarzając go nowym życiem zmartwychwstałego Chrystusa, wprowadza do społeczności swego ludu: nowo narodzony wychodzi na spotkanie Boga w społeczności Kościoła i nawiązuje z Bogiem łączność, która ma się wzmocnić i rozwinąć w wypróbowaną przyjaźń w dalszym świadomym i dojrzałym życiu chrześcijańskim.

Chrzest jest nawiązaniem wspólnoty z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym w społeczności Kościoła oraz wejściem na drogę, która ma człowieka doprowadzić do wiecznego życia z Bogiem w społeczności zbawionych.
Sakrament chrztu nazywany jest tak ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza “zanurzyć”, “pogrążyć” w wodzie.
Podczas chrztu dziecko lub dorosły trzykrotnie polewany jest wodą i wypowiadane są słowa:
N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Inne widoczne znaki podczas udzielania chrztu to:

 • namaszczenie olejem krzyżma świętego
 • nałożenie białej szaty
 • zapalenie świecy

WODA daje życie. Z wody chrzcielnej rodzisz się na nowo – jako chrześcijanin! Woda oczyszcza – Bóg zmywa z ciebie moc zła i uwalnia z grzechu pierworodnego. Od tej pory jesteś pod ochroną Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostałeś włączony do wspólnoty Kościoła.
KRZYŻMO pokazuje jak ważny jesteś dla Boga; krzyżmem namaszczano jedynie kapłanów, królów i proroków. Być namaszczonym oznacza być ogarniętym miłością Boga, Duchem Świętym, która chroni przed zranieniem i czyni niepokonanym.
BIAŁA SZATA oznacza dar nowego życia, zjednoczenia z Bogiem, upodobnienia do Chrystusa, udziału w Jego życiu i chwale.
ŚWIECA symbolizuje, że odtąd jesteś “światłem dla świata”.
CHRZEST DZIECKA:
Chrzest jest darem Boga. Wierzący rodzice przyjmują ten dar, gdyż chcą dla swojego dziecka tego, co najlepsze.
RODZICE:
Rodzice dziecka powinni być wierzący i praktykujący. Na podstawie wiary rodziców udziela się chrztu dziecku.
Pragnienie chrztu dziecka zgłasza ojciec lub matka, którzy są naszymi parafianami. Jeśli rodzice są spoza naszej parafii, wymagane jest zezwolenie proboszcza parafii miejsca zamieszkania.
CHRZESTNI:
Rodzice chrzestni są katolikami, głęboko wierzącymi, bierzmowanymi, którzy mają pomagać swojemu chrześniakowi stawać się prawdziwym chrześcijaninem.
Rodzicem chrzestnym może być katolik, który:

 • ma ukończone 16 lat
 • ma przyjęty sakrament bierzmowania
 • jest osobą wierzącą i praktykującą, nie ma przeszkód w korzystaniu z sakramentów spowiedzi i komunii
 • Jeśli chrzestni nie mieszkają w naszej parafii, winni przedłożyć zaświadczenie ze swojej parafii w której faktycznie przebywają, iż mogą być chrzestnymi.

DOKUMENTY:
– akt urodzenia dziecka z USC
– zaświadczenia od chrzestnych

TERMINY:
Termin chrztu ustalany jest indywidualnie z każdą rodziną. Najczęściej jest to niedziela w trakcie mszy o godz. 11.30
W Wielkim Poście chrztu nie udziela się.
Chrzest zgłaszamy przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
GADŻETY:
Na ceremonię chrztu rodzice lub chrzestni przynoszą potrzebne rekwizyty, są nimi: świeca i biała szata.
IMIĘ DLA DZIECKA:
Podczas chrztu imię Pańskie uświęca człowieka i chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. Może to być imię Świętego, to znaczy ucznia Chrystusa, którego życie było przykładną wiernością swemu Panu. Święty patron jest wzorem miłości i zapewnia wstawiennictwo u Boga. Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać dziecku imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.

 1. Wybierając imię dla dziecka nie kieruj się językami obcymi
 2. Dopasuj imię do nazwiska
 3. Uważaj na modę
 4. Wybierz imię, które można zdrobnić
 5. Nie ulegaj presji rodziny

Warto jednak zatroszczyć się, by imię nadawane dziecku miało swoją głębię i wpisywało się w życie rodziny na sposób nieomal symboliczny. Niech pod imieniem dziecka kryją się głębokie przeżycia jego rodziców. Niech to imię dojrzewa wraz z nimi i będzie owocem historii ich życia oraz wiary w Boga i doświadczenia Kościoła.

Niech to będzie zachęta dla wszystkich, którzy stają wobec tego ważnego i pięknego zadania, jakim jest wybór imienia, by z myślą o Bogu, bliskich sobie ludziach i o tym, co za kilka lat powie się dziecku, wybrać imię, będące swego rodzaju zobowiązaniem i nieustanną inspiracją dla tego, kto je będzie nosił.

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 36. Co to jest chrzest?
Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Polityka Prywatności
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ