PODSUMOWANIE PRACY RADY PARAFIALNEJ ( KADENCJA 2019-2024 )

Podsumowując pracę Rady Parafialnej można stwierdzić, że jest ona bardzo mocno zaangażowana w życie parafii, a swoje zadania starała się wykonywać jak najlepiej. W dniu 19.06.2024 r. po Mszy Św. ks. proboszcz Sławomir Witkowski na ostatnim spotkaniu rady parafialnej podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę. Podarował każdemu radnemu z osobna książkę o tematyce religijnej ze specjalną zakładką i pięknym wpisem dotyczącym danej osoby. Byłemu członkowi Rady życzył dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, a pozostałym Radnym na następną kadencję owocnych pomysłów.


Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w sumie: 86

Trochę historii:

ŚLUBOWANIE RADY PARAFIALNEJ – KADENCJA 2019 -2024
W Wielki Czwartek 18 kwietnia 2019 r. przed ołtarzem na Mszy Św. w kościele parafialnym w Mszanie odbyło się uroczyste zaprzysiężenie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Gospodarczej na pięcioletnią kadencję (2019-2024). Nowa rada, w nieco zmienionym składzie z poprzedniej kadencji złożyła swoje przyrzeczenie. Rada jest organem doradczym dla Księdza Proboszcza w podejmowaniu decyzji duszpasterskich i gospodarczych w parafii. Ślubowanie odebrał przewodniczący Rady, czyli Ksiądz Proboszcz Sławomir Witkowski. Każdy z członków wypowiadał formułę przysięgi, zobowiązując się do troski o sprawy wspólnoty parafialnej. Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii , nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.
Duszpasterska Rada Parafialna służy ks. Proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego. Stwarza ona także okazję do aktywniejszego działania parafian na rzecz wspólnoty Kościoła.
Skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej:

 1. Kijewski Leszek – Mszano
 2. Ciesielska Ewa – Mszano
 3. Kowalkowski Łukasz – Mszano
 4. Glabiszewska Anna – Szabda
 5. Nowak Andrzej – Szabda
 6. Badaczewska Jolanta – Szabda
 7. Cichacka Elżbieta – Niewierz
 8. Babiżewski Bartłomiej – Niewierz
 9. Majkowska Izabela – Chojno
 10. Dogońska Gabriela – Chojno
 11. Bolewska Bernadeta – Pasieki
 12. Kozicka Jadwiga – Budy
 13. Witkowski Jerzy – Budy
 14. Malinowska Wiesława – Małki
 15. Sadowska Marlena – Małki
 16. Kopczyńska Marzena – Małki- ( katechetka wchodząca do rady z urzędu )
 17. Martewicz Wiesława – Szabda – ( katechetka wchodząca do rady z urzędu )
  Gospodarcza Rada Parafialna jest organem doradczym, wspomagającym proboszcza. Jej ustalenia stanowią wskazania, które proboszcz powinien uwzględnić. Do kompetencji Rady Gospodarczej należą sprawy majątkowe i finansowe parafii. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, ustalanie porządku obrad, przewodniczenie obradom, nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień i reprezentowanie Rady.
  Skład Gospodarczej Rady Parafialnej:
 18. Romanowski Ryszard – Mszano
 19. Kowalkowska Agnieszka – Mszano
 20. Żbikowski Wojciech – Szabda
 21. Krajnik Leszek – Szabda
 22. Toczyski Waldemar – Niewierz
 23. Szostakowski Witold – Chojno
 24. Szczutkowski Piotr – Budy
 25. Mazur Piotr – Pasieki
 26. Klonowska Beata – Małki
 27. Załęski Grzegorz – Małki
  Członkowie Rady spełniają swoje czynności bezpłatnie.
  Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają na ręce proboszcza, podczas Mszy Świętej, następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady parafialnej będę spełniać według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg”
Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Polityka Prywatności
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ