TRWA RENOWACJA DRZWI GŁÓWNYCH DO KOŚCIOŁA W MSZANIE
       Pod koniec roku 2020 oddaliśmy do renowacji drzwi główne do kościoła w Mszanie. Prace konserwatorskie trwają. Renowacja była przewidziana w planach gospodarczych na wiosnę 2021 r. Drzwi wymagały naprawy i konserwacji. 50% kosztów pokrywa Gmina Brodnica, można na ten cel składać ofiary. Całkowity koszt renowacji wynosi 10 362 zł, my musimy zapłacić 50% tej kwoty oraz 3 tys. za projekt renowacji wszystkich drzwi zewnętrznych kościoła.
Bóg zapłać za materialne wsparcie tej inwestycji. Galeria zdjęć poniżej:

Dnia 27 sierpnia 2020r. podpisana została umowa dotacji z Ks. Sławomirem Witkowskim Proboszczem Parafii pw. św. Bartłomieja w Mszanie na prace konserwatorskie i restauratorskie, polegające na prowadzeniu robót budowlanych polegających na odwodnieniu dachu wieży kościelnej oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy stolarce drzwiowej zewnętrznej - drzwi główne kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Mszanie, usytuowanego na działce nr 266/2 obręb Mszano wpisanego do rejestru zabytków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A/1650 dotacja 10.940,00 zł, całkowity koszt zadania 21.899,40 zł. Informacje udostępnione z Facebooka Pana Adama Zalewskiego - wójta Gminy Brodnica.