NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE ADWENT I NOWY ROK LITURGICZNY - KOŚCIÓŁ W MSZANIE
          W dniu 28 listopada 2020 r. o godz. 17.00 specjalnym nabożeństwem rozpoczęliśmy uroczyście Adwent i nowy rok liturgiczny. Modlitwa i śpiewy w wykonaniu Skautów Króla były transmitowane przez naszego parafialnego Facebooka. W nabożeństwie uczestniczyła służba liturgiczna i Skauci Króla. Uroczystą oprawę liturgii wprowadzającej w czas Adwentu przygotowali Skauci Króla. Ksiądz proboszcz Sławomir Witkowski wygłosił piękne kazanie na podstawie książki Antoniego Exuperye”go  „Mały Książę”  - spotkanie z Lisem. Dzięki Lisowi chłopiec zrozumiał, że Róża jest dla niego najważniejsza na świecie i, że nie może jej zdradzić i opuścić. Mały Książę zrozumiał ile znaczy przyjaźń w życiu człowieka, jak bardzo je zmienia i wzbogaca. Podobnie zatem jak w Ewangelii, również w „Małym Księciu” odkrycie sensu życia jest ważniejsze od zachowania życia. A sensem tym jest przyjaźń, która symbolizuje każdą formę dojrzałej miłości między ludźmi, a także między Bogiem a człowiekiem. Doświadczenie przyjaźni sprawia, że nasza radość jest pełna i że nawet pośrodku pustyni odnajdujemy studnię (por. J 4, 1-14) i odkrywamy ze zdumieniem, że wodą, która naprawdę gasi pragnienie naszego serca, jest miłość. Ciało ludzkie ulepione jest wprawdzie z prochu ziemi, ale wnętrze człowieka jest dziełem miłości. Bez miłości cała nasza planeta stałaby się jedynie pustynią, a wszelkie spotkania przynosiłyby wyłącznie rozczarowania, nieporozumienia i zranienia. Samego siebie i innych ludzi można zatem poznać jedynie od środka. „Dobrze widzi się tylko sercem”, gdyż „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, a to, co widzimy, „jest tylko zewnętrzną powłoką”. Podstawowym narzędziem miłości jest czas. Ci, którzy nie kochają, nie mają czasu dla innych ludzi, a nawet dla samych siebie. Nieustannie się spieszą. Poświęcają czas na wyprodukowanie rzeczy, którymi nie potrafią się odpowiedzialnie posługiwać, albo na robienie kariery, która okaże się drogą do rozczarowania, a nie drogą do miłości. Sam Mały Książę też początkowo nie rozumie sensu ludzkiego czasu. Na prośbę lisa, by go oswoił, odpowiada: „bardzo chętnie, lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy”. Jeszcze nie rozumie, że czas został nam podarowany właśnie po to, abyśmy uczyli się przyjaźni. Dzięki spotkaniom z lisem zrozumie, że czas znajdują jedynie ci, którzy kochają.

Prawdziwa miłość rodzi się z obecności. Tę prawdę potwierdza także lis. Ale sama obecność nie wystarczy, aby miłość przetrwała próbę czasu. Głębokie pragnienie miłości jakie jest (choć często ukryte) w każdym człowieku i gorączkowe poszukiwanie szczęścia mogą w końcu zmienić się w nieustanne przesiadanie się z pociągu do pociągu w nadziei na to, że „w innym miejscu będzie lepiej. Nie konsumpcja lecz zaangażowanie, ofiara i dążenie do Boga realizują człowieka i dopiero wraz z przyjęciem ich wyzwania świat odzyskuje swoją jedność. Mały Książę i lis to lekcja o przyjaźni, teorii oswajania.
Trzeba zadać sobie pytanie: Jakie są więzy przyjaźni między mną a Panem Bogiem. Gdy zawiedzie wszystko inne, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji, zawsze możemy liczyć na Bożą miłość, ale czy Pan Bóg może liczyć na nas? Bóg zaprasza nas do przyjaźni nie tylko kilka razy do roku. Czy ja wyczuwam w kościele obecność Jezusa mojego przyjaciela.  Cztery tygodnie Adwentu są bardzo ważne. To radosny czas oczekiwania. Adwent to obrządek, który zbliża nas do przyjaciela - Jezusa Chrystusa. 

Całe nabożeństwo składało się z następujących części:
1. Przejście z pochodniami spod harcówki pod kościół.

2. Wejście do kościoła i umieszczenie zapalonej świecy na wieńcu adwentowym. 

3. Nieszpory - modlitwa wieczorna z brewiarza. Rozpoczyna ona liturgicznie czas Adwentu.                                                                           

4. Inscenizacja do przypowieści o pannach mądrych i głupich.

5. Na koniec zaśpiewano cztery pieśni i piosenki o charakterze adwentowym.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ADWENTOWEGO NABOŻEŃSTWA:

I. NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE ADWENT I NOWY ROK LITURGICZNY - cz. 1

II. NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE ADWENT I NOWY ROK LITURGICZNY - cz. 2

Galeria zdjęć: