PARAFIALNE OBCHODY 102. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

     Nabożeństwo w kościele w intencji Ojczyzny rozpoczęło się wprowadzeniem przez Skautów Króla pocztu sztandarowego i flagowego. We wszystkie ważniejsze rocznice modlitwa w intencji Ojczyzny jest naszą potrzebą i obowiązkiem. W dniu 11 listopada 2020 r. o godz. 18.30 w Mszanie Skauci Króla, Parafianie zgromadzili się, aby podziękować Panu Bogu za naszą Ojczyznę, za dar wiary i wolności. Ksiądz proboszcz Sławomir Witkowski podczas nabożeństwa prosił o szczególne błogosławieństwo dla naszego kraju oraz modlił się w intencji osób poległych w obronie Polski. W tym roku ze względu na trwającą pandemię, tradycyjne obchody Święta Niepodległości były odmienne od tych z lat ubiegłych. Ta wyjątkowa sytuacja nie oznacza przekreślenia idei wspólnego świętowania. Razem tworzymy atmosferę jedności i solidarności – tak bardzo potrzebną nam wszystkim w obecnych trudnych czasach. Podczas swojego przemówienia ks. proboszcz powiedział, że wybierając dobro stajemy się lepsi. Ojczyzna jest dobrem wspólnym. To wszystko co robię dla Ojczyzny sprawia, że dobro, które uczynię zmienia wspólnotę. Mówił również o fundamentalnych sprawach naszej moralności. „Nie zabijaj” to prawo ogólnoludzkie, nie tylko chrześcijańskie. Przypomniał także, że życie każdego człowieka to najwyższa wartość. Podczas uroczystości zaprezentowany został krótki program artystyczny w wykonaniu min. Skautów Króla. Śpiewano znane polskie pieśni patriotyczne. Pieśń polska zawsze była i jest nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej oraz łącznikiem pokoleń w kraju i na emigracji. Recytacja poezji patriotycznej przez Skautów Króla był okazją do kształtowania poczucia tożsamości narodowej i rozwijania uczucia miłości do dużej i małej Ojczyzny. Podczas przedstawienia patriotycznego p. Izabella Tęgowska zagrała na organach kościelnych utwory symbolizujące naszą Ojczyznę ( Poloneza Ogińskiego i poloneza skomponowanego przez Wojciecha Kilara do filmu Pan Tadeusz ). Podczas parafialnej uroczystości z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości widzowie usłyszeli również wspaniałą muzykę z serialu "Polskie drogi". Nabożeństwo i program artystyczny z kościoła były transmitowane na parafialnym Facebooku.

Była to piękna i wzruszająca lekcja historii. Dziękujemy !!!

Link do nabożeństwa i programu artystycznego zapisanego na Facebooku:

https://www.facebook.com/Parafia-pw-%C5%9Awi%C4%99tego-Bart%C5%82omieja-Aposto%C5%82a-w-Mszanie-378191149504796/videos/?ref=page_internal

Galeria zdjęć z uroczystości:

Wybrane fragmenty nabożeństwa i programu artystycznego:

Uroczystość 11 Listopada: Narodowe Święto Niepodległości - obchodzone co roku "dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego" w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

Józef Piłsudski już 11 listopada 1918 roku, przestrzegał, że „niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”.  Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. Ale niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym.

Józef Piłsudski już 11 listopada 1918 roku, przestrzegał, że „niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”.
Source: https://jagiellonia.org/testament-jozefa-pilsudskiego/

Józef Piłsudski już 11 listopada 1918 roku, przestrzegał, że „niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”.
Source: https://jagiellonia.org/testament-jozefa-pilsudskiego/

Mamy nadzieję, że tego daru, jakim jest nasza wolność nie zaprzepaścimy. Zapamiętajmy słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Dbałość o naszą wolność, o tradycję, wartości duchowe, patriotyczne i religijne jest naszym obowiązkiem i jesteśmy to winni ludziom, którzy za tę wolność oddali życie.

Kochać kraj rodzinny to wstać rano, modlić się, płakać i śmiać, a kiedy przyjdzie czas, czas próby i rachunku, nie żałować krwi, potu i serca. Mieć nadzieję, z odwagą mówić o tym, co boli, czego żal, co kochasz, co tracisz, co myślisz…

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u