Drukuj
Szczegóły: | Poprawiono: 06 październik 2020 | Odsłony: 40

DOTACJA NA PRACE REMONTOWE KOŚCIOŁA W MSZANIE 

       Dnia 27 sierpnia 2020r. podpisana została umowa dotacji z Ks. Sławomirem Witkowskim Proboszczem Parafii pw. św. Bartłomieja w Mszanie na prace konserwatorskie i restauratorskie, polegające na prowadzeniu robót budowlanych polegających na odwodnieniu dachu wieży kościelnej oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy stolarce drzwiowej zewnętrznej - drzwi główne kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Mszanie, usytuowanego na działce nr 266/2 obręb Mszano wpisanego do rejestru zabytków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A/1650 dotacja 10.940,00 zł, całkowity koszt zadania 21.899,40 zł.

Zdjęcie udostępnione z Facebooka p. Adama Zalewskiego - wójta Gminy Brodnica.