SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII
     We wtorek 7 lipca 2020 r. na uroczystej Mszy Świętej o godzinie 18.30 Ks. Bp pomocniczy Józef Szamocki udzielił Sakramentu Bierzmowania parafialnej Młodzieży. 
Po przywitaniu Biskupa przez księdza proboszcza Sławomira Witkowskiego, przedstawiciele Rodziców poprosili Ekscelencję o udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej Młodzieży. To samo po Ewangelii uczynili ks. proboszcz, zapewniając, o dokładnym i rzetelnym przygotowaniu młodych do przyjęcia tego sakramentu oraz sami kandydaci. Młodzi Parafianie przygotowywali się do Sakramentu Bierzmowania przez dwa lata. Ks. proboszcz prowadził comiesięczne spotkania dla kandydatów oraz obowiązkowo uczestniczyli w wyznaczonych nabożeństwach. Nawet podczas pandemii koronawirusa ks. Sławek przekazywał młodzieży materiały do nauki w formie zdalnej. Oczywiście pod koniec nauk wszyscy obowiązkowo musieli zdać egzamin z wyznaczonego materiału.

Podczas homilii Ks. Biskup zachęcał do pewnej i silnej wiary w moc Bożego działania w Sakramencie Bierzmowania. Prosił młodzież, aby z wiarą w sercu przystąpiła do sakramentu, podkreślając, że otwarte przyjęcie Bożego Ducha zależy od każdego z nich. Życzył młodzieży, aby Dary Ducha Świętego, które otrzymają, towarzyszyły im przez całe życie, aby „przeżyli swoje życie pięknie, a nie byle jak”.  Ksiądz biskup zwrócił się także do rodziców i wszystkich bliskich, którzy towarzyszyli kandydatom: podkreślił, że bardzo ważne jest aby wspierać tych młodych ludzi, być zawsze blisko nich i  własnym życiem dawać im przykład żywej wiary.

Po homilii Ksiądz Biskup, wyciągając nad młodymi ręce, odmówił modlitwę o wylanie Ducha Świętego na kandydatów, po czym nastąpił właściwy obrzęd sakramentu: Biskup świętym olejem namaścił czoła dziewcząt i chłopców.

W dalszej części Mszy Św. w procesji Młodzież przyniosła dary.
Po Komunii świętej młodzi Parafianie złożyli podziękowania Biskupowi. Ksiądz Biskup poświęcił również pamiątkowe krzyże, które zawsze mają przypominać o tak ważnym święcie. Na uroczystość przybyli zaproszeni kapłani, rodzice, świadkowie oraz zaproszeni goście.
Gratulujemy Młodzieży tego bardzo ważnego wydarzenia w ich życiu i życzymy aby dary Ducha Świętego, które otrzymali pomagały im na co dzień w dawaniu świadectwa swojej wiary!

W naszej parafii przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata.
Pierwszy Rok przygotowania – minimalny wiek to VIII klasa Szkoły Podstawowej oraz zaliczenie pierwszego Roku przygotowania
Drugi Rok przygotowania – minimalny wiek to I klasa Szkoły Ponadpodstawowej oraz zaliczenie drugiego Roku przygotowania.
Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby:
   - głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,
    - ściślej wszczepić w Chrystusa,
   - umocnić naszą więź z Kościołem,
    - włączyć nas bardziej w jego misję i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.
Sakrament Bierzmowania umacnia i powoduje wzrost życia nadprzyrodzonego oraz zamienia nas w żołnierzy Chrystusa.

Fotorelacja z uroczystości - kościół w Mszanie - 7 lipca 2020 r.

Bierzmowanie 2020 - filmy:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u