WIZYTACJA BISKUPIA W NASZEJ PARAFII - MODLITWA PRZY KRZYŻU W MAŁKACH, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI I MATEK OCZEKUJĄCYCH POTOMSTWA

      Dzień 7 lipca bieżącego roku był wyjątkowym dla naszej parafii, bowiem od samego rana gościliśmy ks. bpa Józefa Szamockiego, który przybył do nas w celu przeprowadzenia uroczystej wizytacji kanonicznej. Tego typu wizytacja przeprowadzana jest w każdej parafii raz na 5 lat.
Ksiądz Biskup pomocniczy Józef Szamocki jako Pasterz Diecezji Toruńskiej przybył do nas jako następca Apostołów, aby z nami się modlić, aby doświadczyć naszego zaangażowania w życie religijne i naszego zatroskania o kościół, kaplicę i wszystkie dzieła naszej wspólnoty parafialnej. Podsumował duszpasterstwo, sprawy ekonomiczne oraz budowlane w parafii. Odpowiednie sprawozdanie przedstawił ks. proboszcz Sławomir Witkowski, a tekst został potwierdzony podpisami członków Parafialnych Rad. Ksiądz Biskup spotkał się z parafianami w kościele oraz na placu budowy nowej kaplicy w Małkach. W czasie każdej Mszy Świętej skierował do nas swoje słowo i udzielił nam błogosławieństwa. Szczególnie błogosławił dzieciom i matkom oczekujących potomstwa. Ks. Biskup spotkał się z Radą Parafialną oraz odwiedził chorych. W czasie tej wizytacji na Mszy Świętej o 18.30 w kościele parafialnym w Mszanie udzielił sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. Wizytacja była więc nie tyle czasem sprawdzania i kontroli, ale także czasem spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

W imieniu całej Wspólnoty parafialnej pragniemy złożyć Księdzu Biskupowi serdeczne podziękowania za obecność wśród nas. Za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas Mszy Świętych, a przede wszystkim za udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Niech ta obecność Pasterza Diecezji przyczyni się do dalszego duchowego rozwoju naszej parafii – mówił ks. Proboszcz. Ks. Biskup – co dało się odczuć – ujął wszystkich pogodą ducha i radością, ciepłym i krzepiącym słowem kierowanym do nas. Bogu niech będą dzięki za Ks. Biskupa, za wizytację duszpasterską, która była dla nas czasem łaski. Szczególnie dziękujemy za modlitwę w naszej intencji, za cały trud kanonicznej wizytacji naszej parafii!.

Ks. Biskup Józef Szamocki pobłogosławił dzieci i matki oczekujące potomstwa przy krzyżu w Małkach na miejscu budowy kaplicy - 7 lipca 2020 r.

Modlitwa przy krzyżu w Małkach na miejscu budowy kaplicy, a po niej błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa - krótka wideorelacjaZdjęcia z Wizytacji Kanonicznej można zobaczyć w galerii. Fotorelacja z przyjęcia sakramentu bierzmowania znajduje się w innym artykule.

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u