UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI - KAPLICA MAŁKI

       W uroczystość Trzech Króli mali misjonarze z Papieskiego Dzieła Misyjnego świętują Misyjny Dzień Dzieci. To ich patronalne święto obchodzone jest w katolickich parafiach na całym świecie. Światowy Dzień Misyjny Dzieci ustanowił w roku 1950 papież Pius XII. Wybrał dla niego uroczystość Objawienia Pańskiego lub najbliższą niedzielę po święcie Trzech Króli. W Polsce po raz pierwszy dzieci świętowały go w 1984 r. Misyjny Dzień Dzieci wiąże się również z akcją Kolędników Misyjnych.

       Jak co roku w święta Bożego Narodzenia, mali kolędnicy misyjni będą opowiadać o sytuacji swoich rówieśników w krajach misyjnych. Kolędując w swoich rodzinnych parafiach opowiadają o trudnej sytuacji dzieci z krajów misyjnych. Każdego roku dzieci podejmują trud kolędowania dla swoich rówieśników z innej części świata. Tegoroczne przedsięwzięcie dedykowane było małym mieszkańcom Amazonii.
    Przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych ma przede wszystkim wymiar duszpasterski. Integruje wspólnotę parafialną, a budząc w wiernych ducha misyjnego, przyczynia się do ożywienia wiary i chrześcijańskiej miłości.
    Akcja Kolędników Misyjnych w większości polskich parafii 6 stycznia w Święto Trzech Króli ma swoje uroczyste zakończenie i podsumowanie. W naszej parafii i okolicznych wsiach kolędowało 9 grup misyjnych oraz Skauci Króla. Kolędnicy misyjni mogą jednak nawiedzić nasze domy jeszcze po 6 stycznia.

     Ks. proboszcz podziękował za wszelkie inicjatywy parafian i sympatyków parafii na rzecz misji, a szczególnie za udział dzieci i młodzieży w kolędzie misyjnej.

      W uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół od wieku XV/XVI poświęca: złoto i kadzidło. Poświęcenie kredy wprowadzono w wieku XVIII. Jest także piękny zwyczaj w niektórych krajach, również w Polsce, że poświęconą tego dnia kredą wypisuje się na drzwiach wejściowych domów katolickich: K+M+B+2020 (są to trzy pierwsze litery łacińskich słów oznaczających „Chrystus mieszkanie błogosławi” lub – według innego wyjaśnienia - pierwsze litery przypuszczalnych imion mędrców). Do szopki wstawia się figury trzech Króli z ich orszakiem.. Litery te, wyrażają błogosławieństwo: Niech Chrystus błogosławi mieszkanie! (Christus mansionem benedicat).

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u