OBCHODY 100 - LECIA PRZYŁĄCZENIA POMORZA DO POLSKI W PARAFII MSZANO I GMINIE BRODNICA

"To właśnie tu jest Polska, gdzie mieszkamy, w gminie, parafii, sołectwie, tu była Polska i pozostanie na zawsze" - Nasi rodacy cierpliwie, wytrwale i roztropnie budowali drogę do wolności.

       W sobotę 18 stycznia 2020 r., w kościele parafialnym w Mszanie odbyły się gminno - parafialne obchody 100. rocznicy powrotu Pomorza do wolnej Polski. Przez lata zaborów Polacy pozbawiani byli godności i własnej tożsamości. W uroczystościach uczestniczyli m.in. samorządowcy, sołtysi, przedstawiciele oświaty, druhowie strażacy, skauci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku po 123 latach niewoli. Mieszkańcy Kujaw i Pomorza musieli na odzyskanie wolności poczekać do 1920 roku. W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę tych wielkich wydarzeń.To moment radości, refleksji i okazji do uhonorowania ludzi, bez których odrodzenie Ojczyzny nie byłoby możliwe. Uroczystość złożenia kwiatów przed pomnikiem rodziny Wybickich na cmentarzu w Mszanie i przy obelisku starosty krajowego, pomorskiego Józefa Wybickiego w Niewierzu, wspominanie wydarzeń sprzed 100 lat było wielką lekcją miłości Ojczyzny.

      Zorganizowane przez ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego i Wójta Gminy Brodnica Adama Zalewskiego obchody gminno-parafialne rozpoczęto o godz. 16.30 w kościele w Mszanie uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Gminy Brodnica. We Mszy Świętej uczestniczyły poczty sztandarowe druhów OSP z Szabdy, Szczuki i Gorczenicy, poczty sztandarowe ze szkół podstawowych z Gortatowa i Szabdy, Skautów Króla - Szczep nr 8 z parafii Mszano. Nasi skauci zapewnili dodatkową oprawę słowno-muzyczną.

      Obok kościoła w Mszanie znajduje się wyjątkowy pomnik – Pieta z początku XX wieku - poświęcony poległym w latach 1914 – 1918 parafianom. W tym miejscu po Mszy Świętej zapalono znicze.

       Kolejną częścią uroczystości był wspólny, w blasku pochodni niesionych przez Skautów Króla, pochód na cmentarz parafialny w Mszanie do grobu rodziny Wybickich, gdzie lokalni samorządowcy złożyli  wiązanki kwiatów. Tam również Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Ks. proboszcz Sławomir Witkowski i zgromadzeni wierni pomodlili się w intencji zmarłych rodaków. Następnie uczestnicy uroczystości pojechali do Niewierza, gdzie  znajduje się obelisk upamiętniający miejsce urodzenia Józefa Wybickiego. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, złożono kwiaty i zapalono znicze. W tej części uroczystości przy pomniku w Niewierzu uczestniczyli także Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski  - Józef Ramlau i Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski. 
      Kolejna część obchodów miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Niewierzu, którą  rozpoczęto od wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i żółnierskich. Spotkanie było ubogacone o prezentację multimedialną i prelekcję historyczną przygotowaną przez pana Wojciecha Żbikowskiego, o historii rodu Wybickich, udziale Józefa Wybickiego  w wydarzeniach historycznych i politycznych poprzedzających przyłączenie Pomorza do Macierzy a także o przebiegu wydarzeń na terenie gminy Brodnica. Ostatnim punktem spotkania był konkurs wiedzy historycznej, w którym uczestnicy musieli wykazać się znajomością historii sprzed 100 lat. Pasjonaci historii  za udział w konkursie otrzymali nagrody.
PODZIĘKOWANIE
        Organizatorzy obchodów -  ks. proboszcz Sławomir Witkowski oraz i Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i gościom za udział w uroczystościach, za złożone kwiaty i znicze oraz zaangażowanie, przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości jubileuszowych. Szczególne podziękowania kierujemy do Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego - Józefa Ramlau, Wójta Gminy Bobrowo – Pawła Klonowskiego, do radnych i sołtysów, pana Wojciecha Żbikowskiego za przygotowanie i przedstawienie prelekcji historycznej. Dziękujemy także pocztom sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół Podstawowych w Gortatowie i Szabdzie oraz drużynie Skautów Króla - Szczepu nr 8 z parafii Mszano, Kołu Gospodyń Wiejskich w Niewierzu i przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz oczywiście wszystkim mieszkańcom, który zechcieli wspólnie z nami świętować ten jubileusz

Galeria zdjęć z uroczystości.

FRAGMENTY UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ

FRAGMENTY: POCHODU NA CMENTARZ PARAFIALNY DO GROBU RODZINY WYBICKICH I PRZEJAZDU POD OBELISK UPAMIĘTNIAJĄCY JÓZEFA WYBICKIEGO W NIEWIERZU

UROCZYSTE ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH, PRELEKCJA I PREZENTACJA MULTIMEDIALNA ORAZ KONKURS HISTORYCZNY PANA WOJCIECHA ŻBIKOWSKIEGO

Józef Wybicki (ur. 3 września 1866 w Niewierzu, zm. 28 kwietnia 1929 w Toruniu) – polski lekarz, polityk, minister. Pomnik upamiętniający Józefa Wybickiego znajduje się w Niewierzu. Po ukończeniu medycyny, którą studiował we: Wrocławiu, Lipsku i Berlinie, osiadł w Gdańsku. W 1918 w porozumieniu z Wojciechem Korfantym utworzył na Pomorzu Polską Organizację Wojskową. 14 listopada 1918 został podkomisarzem Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku. W kwietniu 1919 został na krótko aresztowany przez Niemców, po uwolnieniu musiał opuścić Gdańsk. W 1920 mianowany na pierwszego starostę krajowego pomorskiego i był nim do 1921. W 1923 powrócił na stanowisko starosty krajowego i urzędem tym kierował do śmierci. Od 22 października 1921 do 29 kwietnia 1922 był ministrem byłej dzielnicy pruskiej w dwu rządach Antoniego Ponikowskiego. W sierpniu 1925 współorganizował i został pierwszym prezesem Zarządu Instytutu Bałtyckiego. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Mszanie. Obelisk upamiętniający Józefa Wybickiego wzniesiono w Niewierzu i  5 października 1996r. w 130 rocznicę jego urodzin odsłonięto pamiątkową tablicę.

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u