WIZYTA DUSZPASTERSKA - SZCZEGÓŁOWY PLAN KOLĘD 2019/2020.

       Wizyta duszpasterska to ważny element życia wspólnoty parafialnej, gdyż w kościele – gdy przychodzimy na Mszę Świętą – nie ma ani czasu, ani miejsca na tego rodzaju swobodne rozmowy z kapłanem. Kolęda jest wiec okazją do poruszenia tematów dotyczących życia parafii, ale też tych, o których nie sposób debatować w czasie krótkiego spotkania „pod kościołem” i przy udziale osób trzecich.   

       Co powinniśmy mieć gdy ksiądz przychodzi po kolędzie? Powinien być stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece, naczynie ze święconą wodą oraz kropidło. Jeśli nie mamy w domu święconej wody należy nalać do naczynia czystej wody i przed modlitwą poinformować kapłana, że to zwykła nieświęcona woda. Ksiądz ją wówczas poświęci przed błogosławieństwem osób i mieszkania. Zwyczajem jest też, że na stole obok krzyża kładzie się Biblię. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii i kartki z różańca oraz rorat. Dzieci przed pierwszą komunią świętą przygotowują również książeczki z obecnością na Mszy Świętej. Często ksiądz "sprawdza" taki zeszyt. Kolęda księdza to przede wszystkim okazja do szczerej rozmowy nie tylko o sprawach radosnych, ale i problemach rodziny.

Plan kolęd do 29 stycznia 2020 r:

27 grudnia – Mszano ( rejon św. Łukasz od 11.00). Początek u p. Laskowskich, zakończenie u p. Leszka Olszewskiego
28 grudnia Małki ( św. Rafał od 11.00) Początek u p. Jareckich, zakończenie u p. Drzewoszewskich                                                             
29 grudnia ul. Na Belfort: od p. Jarzembskich po prawej stronie do p. Prusaków oraz od p. Makowskich do p. Dąbrowskich do lewej. Początek o 14.00 u p. Stanisława Kulpy, zakończenie u p. Marka Gołębiewskiego. ( ul. Na Belfort jest podzielona  na trzy rejony)
30 grudnia Pasieki ( św. Wojciech od 11.00). Początek u p. Mazurów, zakończenie u p. Zdrojewskich.
2 stycznia Pasieki ( św. Barbara od 11.00). Początek u p. Stempskich, zakończenie u p. Wiesławy Malinowskiej
3 stycznia Niewierz ( św. Helena, św. Stanisław od 9.00) Początek u p. Kłyzów, zakończenie u p.Pizoniów
4 stycznia ( św. Krzysztof od 11.00). Początek u p. Bachanków, zakończenie u p. Babiżewskich
5 stycznia ( ul. Na Belfort – od p. Szymańczyków do p. Wilarych po prawej stronie oraz p. Urbańskiego i p. Sosnowskich po lewej. Od 14.30). Początek u Czyżniewskich, zakończenie u p. Wojciecha Zielińskiego).
6 stycznia ( ul. Na Belfort – pozostałe rodziny od 14.00) Początek u p. Marchlewiczów, zakończenie u p. Bałtowskich
7 stycznia Mszano/Szabda od 11.00. Początek u p. Marka i Moniki Okońskich, zakończenie u p. Krajników
8 stycznia Budy ( św. Kamil/Paweł od 13.00). Początek u p. Piotra i Justyny Kalwów, zakończenie u p. Zalewskich.
9 stycznia Budy ( św. Piotr od 11.00 ) Początek u p. Szczutkowskich, zakończenie u p.Kalwów.
10 stycznia Chojno ( św. Baltazar od 13.00) Początek u p. Edwarda Rumińskiego, zakończenie u p.Marka Rumińskiego.
11 stycznia Chojno (św. Kacper/Melchior od 11.00) Początek u p. Szostakowskich, zakończenie u p.Dogońskich
12 stycznia Szabda Cegielnia od 13.00  początek u p.Nowaków, zakończenie u p.Kordków

13 stycznia Szabda ( św. Jan/Szczepan od 11.00) początek u p. Borkowskich, zakończenie u p. Anny Łapkiewicz

14 stycznia Szabda ( św. Patryk/Maryja od 11.00) początek u p. Pawła i Magdaleny Okońskich, zakończenie u p. Calińskich
15 stycznia kolędy nie będzie
16 stycznia Szabda ( św. Marta od 13.00) początek u p. Krystyna Śliwińska, zakończenie u  p. Ewy i Wincentego Tęgowskich
17 stycznia Szabda ( św. Weronika od 11.00 ) początek u p. Albrechtów, zakończenie u p. Hanny Stankowskiej
18 stycznia Niewierz ( św. Bartłomiej od 11.00) początek u p. Krawitowskiej, zakończenie u p. Sobotowicz
19 stycznia Szabda ( św. Kinga/Józef od 13.00) początek u p. Józefa Przerackiego, zakończenie u p. Sokołowskich

20 stycznia Niewierz ( św. Krystyna/Agnieszka od 13.00) początek u p. Sikorskich, zakończenie u p. Kaczyńskich
21 stycznia Małki ( św. Henryk/Franciszek od 13.00) początek u p. Wilczewskich, zakończenie u p. Bieżuńskich
22 stycznia Małki (św. Marcin/Antoni/Augustyn od 13.00) początek u p. Zbigniewa i Magdaleny Chotkowskich, zakończenie u p. Kazimiery Cieślewicz
23 stycznia Małki ( św. Jerzy/Zofia od 11.00) początek u p. Romana i Zofii Wydźgowskich, zakończenie u p. Polaków
24 stycznia Mszano ( św. Tomasz od 11.00 ) początek u p. Kowalkowskich, zakończenie u  p. Malinowskich
25 stycznia Mszano ( św. Andrzej od 13.00) początek u p. Ciesielskich, zakończenie u p. Cichackich
26 stycznia Małki ( św. Marek/Szymon od 13.00) początek u p. Piórkowskich, zakończenie u p. Błach

UWAGA ZMIANA!!!
27 stycznia Mszano ( św. Joanna od 10.30, od 12.30 kolędę przerywamy na czas pogrzebu ) początek u p. Małgorzaty i Zbigniewa Drzewoszewskich, zakończenie u p. Andrzeja Klonowskiego
28 stycznia Mszano ( św. Kazimierz od 13.00) początek u p. Ewy Szymborskiej, zakończenie u p. Magdaleny i Marcina Jankowskich
29 stycznia Mszano ( św. Jadwiga od 13.00) początek u p. Kijewskich, zakończenie u p. Klaftów


Osoby, które nie mogły przyjąć wizyty duszpasterskiej w swoim terminie mogą to uczynić 29 stycznia lub 2 lutego w niedzielę. Proszę o wcześniejsze zgłoszenia tych wizyt.

ZBIÓRKA Z KOLĘDY W CAŁOŚCI PRZEZNACZONA NA BUDOWĘ KAPLICY W MAŁKACH. BÓG ZAPŁAĆ ZA OKAZANE SERCE.