ODPUST W MAŁKACH KU CZCI MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ

     Dzień 8 grudnia, to dla naszej parafii czas szczególny. Przeżywamy bowiem, odpust parafialny w kaplicy filialnej.  Odpust ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, której imię nosi nasza kaplica w Małkach. 

"Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta, w której przedwieczne zamieszkało Słowo. Bądź pozdrowiona o Maryjo Święta, Bądź pozdrowiona Królowo. Umiłowani w Chrystusie Panu.

     Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się piosenką religijną pt.: ,, Mario, czy już wiesz " w wykonaniu Zuzanny Lenkiewicz z Chojna. Zuzia zajęła III miejsce z piosenką na Powiatowym Konkursie Pieśni Religijnej w Brodnicy. Posługę kapłańską przy ołtarzu w tym dniu pełnili: ks. Jan Żymant i ks. prałat Bolesław Lichnerowicz - rezydenci w kościele farnym w Brodnicy.

      Świątynia w Małkach została pięknie udekorowana na okres Adwentu przez p. katechetkę Marzenę Kopczyńską. Homilię do parafian i gości wygłosił ks. Jan Żymant, który mówił o zagrożeniach XXI wieku i wspominał ks. Sławka będącego na rekolekcjach w Krakowie. Na kazaniu ks. Jan powiedział, że to od nas zależy, jaki dajemy przykład, naszym dzieciom, wnukom, prawnukom. Na koniec Mszy Św. ksiądz senior rozdał dzieciom obrazki.

Do poczytania ciekawy artykuł o wychowaniu dzieci: https://deon.pl/wiara/jakie-wartosci-przekazywac-dzis-dzieciom,113613

“Kim jesteś, o Pani?
Kim jesteś, o Niepokalana?
Nie mogę zgłębić,
co to jest być stworzeniem Bożym.
Już przechodzi me siły zrozumieć,
co znaczy
być przybranym dzieckiem Bożym.
A Ty, Niepokalana – kim jesteś?
Nie tylko stworzeniem,
nie tylko dzieckiem przybranym,
ale Matką Bożą, i to nie przybraną,
tylko Matką, ale rzeczywiście Bożą Matką”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

    Polacy jak żaden inny naród już od początku swych dziejów czcili Maryję i niezachwianie wierzyli w Jej Niepokalane Poczęcie. Kult Niepokalanej szerzono zwłaszcza za pomocą różnego rodzaju twórczości. Powstają pieśni, poematy, hymny pochwalne, bractwa przy klasztorach franciszkańskich. Prawda o Niepokalanym Poczęciu była żywa w naszym narodzie od chwili przyjęcia wiary.

Fragment homilii:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u