SPOTKANIE NA PLEBANII Z KS. DR HAB. STANISŁAWEM ADAMIAKIEM - HISTORYKIEM KOŚCIOŁA

      W dniu 6 listopada 2019 r. naszą parafię odwiedził ks. dr hab. Stanisław Adamiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Celem spotkania było zapoznanie Rady Parafialnej z historią kościoła. Ks. dr hab. Stanisław Adamiak przybliżył nie tylko fakty z historii kościoła w średniowieczu, ale także ważne wydarzenia z historii Polski i świata.

     Ks. Stanisław Adamiak urodził się w Toruniu w 1980 roku. Maturę uzyskał w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu w 1998 roku. Po roku międzywydziałowych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Święcenia prezbiteratu przyjął w 2004 roku, następnie przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu.

      W 2005 rozpoczął studia z historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 2011 roku obronił doktorat na temat: „Carthage, Constantinople and Rome: Imperial and papal interventions in the life of the Church in Byzantine Africa (533-698)”. Następnie wykładał na Uniwersytecie Gregoriańskim i na Wydziale Teologicznym UMK. Od 2014 do 2019 roku adiunkt naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, pomagał w tym czasie jako rezydent w parafiach pw. Trójcy Świętej oraz św. Michała Archanioła w Warszawie.

      Związany z Ruchem Światło-Życie, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego. Współpracownik i były stypendysta opiekującego się zdolną młodzieżą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W dniu 17 czerwca 2019 r. biskup toruński Wiesław Śmigiel mianował ks. dr. Stanisława Adamiaka rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Galeria zdjęć ze spotkania:

Historia Kościoła to przede wszystkim dzieje tysięcy ludzi. To jest historia, która nie ma swojego końca, na pewno nie w naszych czasach.
W XXI wieku chrześcijanie są najliczniejszą grupą na całym świecie, która jest poddawana prześladowaniom z powodu wyznawanej wiary.

Pamiętajmy:

,,Historia jest nauczycielką życia"  - Cyceron

,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości"- Józef Piłsudski

,,Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości"- Tytus Liwiusz

,,Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium"- Józef Piłsudski

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u