CZŁONKOWIE SK CARITAS W MAŁKACH NA NOCNYM SPOTKANIU WOLONTARIUSZY      

         Szkolne Koło Caritas w Małkach jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje p. katechetka Marzena Kopczyńska.
         Z 25/26 października 2019 r. 6 uczniów należących do SK Caritas w Małkach uczestniczyło w Nocy Wolontariusza w Szkole Podstawowej w Zbicznie. Były to warsztaty profilaktyczne z udziałem Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w szkole i w środowisku lokalnym. Było ognisko, tańce i inne zabawy. Na koniec każdy wolontariusz otrzymał słodki upominek i dyplom uczestnictwa w projekcie. Było to również wspaniałe spotkanie integracyjne wolontariuszy i opiekunów Szkolnych Kół Caritas.

Autor zdjęcia: p. Anna Komorska

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u