NASZA WSPÓLNOTA NA LETNICH REKOLEKCJACH RUCHU FOCOLARE - DZIEŁO MARYI W TRZCIANCE

       Osiem osób z naszej parafii wraz z ks. proboszczem uczestniczyło od piątku 21 czerwca 2019 r. w letnich rekolekcjach ruchu Focolare, zwanych Mariapoli ( miasto Maryi) w Trzciance koło Warszawy.Dzieło Maryi  to Ruch Focolari Mariapoli (z gr. - miasto Maryi) - nazwa dorocznych spotkań Dzieła Maryi (Ruchu Focolari).

Kilka informacji na temat Ruchu Focolari:

- Gdzie znajdują się domy Ruchu Focolari w Polsce?

Główna siedziba Ruchu - Centrum gałęzi męskiej i żeńskiej znajduje się w Trzciance (gmina Wilga).

- W jaki sposób przebiega formacja w Ruchu Focolari?

Formacja odbywa się poprzez różnego rodzaju dni skupienia oraz rekolekcje. Przede wszystkim jednak członkowie Ruchu starają się żyć Ewangelią w tych środowiskach, w których mieszkają czy pracują. To także świadectwo życia i wymiana doświadczeń, uzupełniane pogłębianiem wiedzy teologicznej, katechetycznej, kulturalnej oraz zawodowej. Sercem Ruchu są wspólnoty życia konsekrowanego - focolare. Spotkaniom towarzyszy atmosfera domu rodzinnego, wzajemnej życzliwości, akceptacji i pomocy. Rekolekcje w Trzciance są kontynuacją zawiązanych przyjaźni podczas II edycji kursu Alfa w parafii Mszano.
- Jak wyglądało pojawienie się Ruchu Focolari w naszej Ojczyźnie?

Zaczęło się od rekolekcji, tzw. Mariapoli. Pierwsze tego typu letnie rekolekcje odbyły się w roku 1969 w Zakopanem. Był to czas głębokiej komuny i trzeba było być bardzo ostrożnym.

Fotorelacja: autor P. Jolanta Badaczewska

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u