EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA. POLIGON DLA DUCHA W PARAFII MSZANO
         Wyruszyliśmy w piątek, 29 marca 2019 r. po Mszy Świętej, która o godzinie 18.00 odprawiona została w kościele parafialnym w Mszanie. Trasa Drogi Krzyżowej liczyła 18  km, prowadziła drogami siedmiu wsi parafii Mszano. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosił parafian i sympatyków naszej wspólnoty ks. proboszcz Sławomir Witkowski. Na spotkanie z Jezusem, w modlitwie, ciszy i zadumie wyruszyło blisko 60 osób. Na Ekstremalną Drogę Krzyżową wyruszyli różni ludzie - od emerytów po młodzież szkolną. Pątnicy szli samotnie lub w niewielkich grupach. Niektórzy mieli swoją szczególną intencję: odzyskanie zdrowia, wyjście z nałogu lub podjęcie szczególnej formy pokuty. Inni dziękowali za zgodę w rodzinie, nawrócenie. Jeszcze chcieli przekroczyć siebie, swoje ograniczenia, dotknąć granicy swoich możliwości, sprawdzić, czy wytrzymają tak długo w milczeniu i na wyjątkowej modlitwie. Zatrzymywaliśmy się przy wyznaczonych stacjach, głównie przy figurach, krzyżach, kapliczkach. Przy kolejnych stacjach zawsze czekaliśmy na ostatnich. Całkiem dobrze zachowano milczenie. Wyjątkiem od tej zasady było głośne odczytanie rozważań i modlitwa przy każdej stacji w intencji osób zaniedbujących uczestnictwo we Mszy Świętej i niechodzących do spowiedzi świętej.

        Droga Krzyżowa była wielkim przeżyciem duchowym. Bardzo potrzebujemy dziś ciszy, bo świat pędzi, a my jesteśmy w ten świat tak wkręceni, że dopiero jak się zatrzymamy w ciszy, to wtedy słychać Boga. Brzozowy krzyż procesyjny, wykonany przez ks. proboszcza niesiony przez pielgrzymów na czele grupy, głos sumienia w nas, w ciszy lasu, pola pozwalał zastanowić się: Kim jestem? Jaką znaleźć miarę na samego siebie? Obiektywną miarą wielkości człowieka są słowa Jezusa „Po owocach poznacie” (Mt 7,20). Nie po dobrych chęciach, nie po marzeniach, ani nie po planach; nie po płomiennej przemowie, wyjątkowym wyglądzie, uroku osobistym… Po owocach.
Miarą wielkości człowieka jest największe wyzwanie, które podjął i wygrał. Człowiek wielkich wyzwań na co dzień żyje małymi wyzwaniami i konfrontuje się ze swoimi słabościami. Duchowy poligon przygotował nas do jeszcze lepszego przeżywania Wielkanocy. Ekstremalną Drogę Krzyżową zakończyliśmy przed godz. 24.00 ostatnią stacją w kościele parafialnym w Mszanie.

Poniżej krótka relacja:

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u