PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019 - O PIĘCIU PRZYKAZANIACH KOŚCIELNYCH

W dniach od 6-8 marca 2019 w parafii Mszano odbyły się parafialne rekolekcje wielkopostne związane z tematyką pięciu przykazań kościelnych. Nauki dla zgromadzonych wiernych poprowadził ks. Leszek Stefański, wykładowca seminarium w Toruniu. Rekolekcje wpisały się w dzień Środy Popielcowej oraz były cenną wskazówką, jak owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu. Bukiet białych róż na ręce ks. rekolekcjonisty Leszka Stefańskiego w podziękowaniu za opiekę duchową i cenne wskazówki złożyła p. Jolanta Badaczewska, przedstawicielka rady parafialnej. Piękną dekorację wielkopostną w kaplicy wykonała p. katechetka Marzena Kopczyńska.


PRZYKAZANIA KOŚCIELNE:
1. W niedziele i w święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresie Wielkiego Postu powstrzymać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym i czerpie z niego moc. Obowiązujący charakter tych praw pozytywnych ogłoszonych przez władzę pasterską ma na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego oraz wzrastania miłości Boga i bliźniego (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2041).

WYKŁADNIA NIEKTÓRYCH SFORMUŁOWAŃ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH:
Pierwsze przykazanie kościelne:
Wymaga od wiernych święcenia dnia, w którym wspomina się Zmartwychwstanie Pańskie, a także najważniejszych świąt liturgicznych, w które czcimy tajemnice Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych, przede wszystkim przez uczestnictwo w celebracji eucharystycznej, gromadzącej chrześcijańską wspólnotę.
Należy także powstrzymać się od tych wszystkich prac i spraw, które mogłyby przeszkadzać święcić te dni. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r., świętami nakazanymi w Polsce są:
 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)
Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli – 6 stycznia)
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Wiernym przypomina się zatem, że w każdą niedzielę oraz ww. święta nakazane, mają obowiązek uczestnictwa w Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych. W uroczystość św. Józefa (19 marca), św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa w Mszy św. i od powstrzymania się od prac niekoniecznych. Zachęca się jednak wiernych do udziału w Mszy św. w te uroczystości.
Drugie przykazanie kościelne:
Zapewnia przygotowanie do Eucharystii przez przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi), który jest kontynuacją dzieła nawrócenia i przebaczenia, zapoczątkowanego na chrzcie (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2042).
Trzecie przykazanie kościelne:
Określa minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, które są źródłem i centrum liturgii chrześcijańskiej (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2042).
Czwarte przykazanie kościelne:
Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymanie się od zabaw pomaga w opanowaniu złych pragnień i sprzyja wolności serca. Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia. Nie ma obowiązku wstrzemięźliwości jeśli w piątek wypadnie uroczystość. Post ilościowy obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia (jeden posiłek do syta, i dwa posiłki lekkie). Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje w czasie Wielkiego Postu. Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątki, z wyjątkiem Wielkiego Piątku i Środy Popielcowej. Wolni są od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki: wszyscy, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane kościelne przepisy postne,wszyscy, którzy nie mają możliwości wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Wierni korzystający z dyspensy powinni: pomodlić się w intencji Ojca świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem „Jałmużna postna”, albo częściej spełniać uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego. Nie ma dyspensy od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową i Wielki Piątek! (por. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2043).
Piąte przykazanie kościelne:
Przypomina wiernym, że należy dbać o potrzeby materialne wspólnoty Kościoła, każdy według swoich możliwości (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2043).

Rekolekcje wielkopostne 2019 - kaplica w Małkach ( rozpoczęcie )

Środa Popielcowa ( kaplica Małki ) - dla chrześcijan rozpoczyna okres Wielkiego Postu ...

Rekolekcje wielkopostne 2019 - kościół w Mszanie ( zakończenie )

Galeria zdjęć:

Uczestnik rekolekcji

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u