JESTEŚMY SKAUTAMI KRÓLA !!! - UROCZYSTE OTWARCIE SZCZEPU NR 8 W PARAFII MSZANO  

            W dniu 9 czerwca 2018 roku odbyła się uroczysta Msza Święta w Mszanie pod przewodnictwem ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego oraz  ks. Józefa Nowakowskiego z Torunia, przyjaciela i opiekuna harcerzy, propagatora upamiętnienia i kultu bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ta wyjątkowa Eucharystia sprawowana była w intencji nowych skautów i instruktorów. Po nabożeństwie nastąpiło ognisko obrzędowe i piknik całej Wspólnoty.                              

                                                                         Złożyliśmy przyrzeczenie skautowe!
                                                                         Było pięknie, słonecznie i radośnie! 

           Pomysłodawcą założenia szczepu Skautów Króla w parafii Mszano jest ksiądz Sławomir Witkowski. W naszej wspólnocie pojawiła się myśl, by zaangażować dzieci z naszych rodzin do jakieś inicjatywy. Młodzież potrafi być miła, uczynna, potrafi być bezinteresowna, wielu młodych się angażuje we wszelkie imprezy charytatywne. Dorośli nie powinni być dla nas tacy surowi. Obie strony muszą się nauczyć wzajemnie ze sobą rozmawiać i współpracować, a wtedy będą mogli się porozumieć. W miarę rozwoju cywilizacji młody człowiek podlega wielostronnym wpływom już nie tylko rodziny, szkoły, Kościoła, ale także wpływom popularnej prasy, radia, telewizji (w tym specjalnych kanałów muzycznych i młodzieżowych), Internetu, supermarketów, stadionów sportowych, kin, dyskotek i innych miejsc rozrywki młodzieżowej. Nie możemy zatem myśleć na zasadzie: bodziec - reakcja. Nie jesteśmy w stanie ochronić młodzieży przed wszystkimi niebezpieczeństwami ani odizolować całkowicie od negatywnych wpływów. Ale możemy wspólnie analizować zaistniałą sytuację i razem szukać prawdy o człowieku, o wychowaniu i o Bogu.

            Skauci Króla to pomysł, jak dzieciom zorganizować czas podczas naszych spotkań wspólnotowych. Skauci Króla nigdy nie istnieją oddzielnie jako szczep, ale zawsze są częścią już istniejącej wspólnoty osób dorosłych. Skauci Króla to nie nowa wspólnota, ale to droga formacji dla dzieci.  Rodzice w pierwszym roku widzą zmiany na lepsze w zachowaniu u swoich dzieci. Nasze dzieci nie wstydzą się modlić. Kiedy trwa uwielbienie czy dziękczynienie, podnoszą ręce do góry. Otwarcie mówią o Bogu. Skaut jest człowiekiem, który chce być jak najbliżej Boga, modli się, czyta Biblię. Skaut jest też podobny do harcerza – mówią tuż po złożonym przyrzeczeniu i otrzymaniu odznaki. Ważnym elementem formacji jest to, by te dzieci w przyszłości nie odchodziły od Kościoła, ale były przygotowane do bycia członkami i liderami wspólnot. Szczep Skautów Króla, by zakończyć próbę, musi znać przyrzeczenie i Prawo Skautów Króla, musi się umundurować, a także musi znać fragmenty Ewangelii z poselstw, które są głoszone na zbiórkach - wyjaśnia hm. Paweł Chwiłkowski, komendant główny Skautów Króla.

            Wszystko zostało dopełnione i w sobotni wieczór 9 czerwca 2018 roku w parku przy kościele parafialnym w Mszanie, obok skautówki Instruktorzy wnieśli zapalone pochodnie. Unosząc w górę po kolei każdą z nich, wyrecytowali 8 Praw Skautów Króla. Skaut Króla jest: duchowy (modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię), gotowy (słuchać, myśleć, mówić, działać), czysty (w sercu, w mowie, na ciele), uczciwy (nie kłamie, nie kradnie, można na nim polegać), dzielny (w obliczy niebezpieczeństwa, krytyki, groźby), wierny (Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie), uczynny (ofiarny, życzliwy, troskliwy), posłuszny (Bogu, rodzicom, liderom).

        Komendant główny  zwolnił z obowiązków komendanta szczepu Skautów Króla w Mszanie na próbie Sławomira Stóżyńskiego,  a następnie przyjął ślubowanie komendanta szczepu Ewy Walczewskiej. Potem ślubowanie złożyli instruktorzy: druhna Karolina Dąbkowska, druhna Katarzyna Ostrowska, druhna Justyna Kaniecka, druhna Sylwia Świeczkowska – Zając oraz druh Andrzej Jankowski, druh Krzysztof Wiśniewski, druh Sławomir Stóżyński, druh Waldemar Toczyski, druh ks. Sławomir Witkowski.
Po instruktorach przyszedł czas na dzieci i młodzież, które z dumą mówiły: „Wyznaję, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Z Jego pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Kościołowi oraz bliźnim, przestrzegając Prawa Skautów Króla i wprowadzając w życie Złotą Zasadę Ewangelii”. A Złota Zasada Ewangelii brzmi: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12).

        Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Skauci Króla tworzone jest przez grupę świeckich katolików. Zostało zarejestrowane w 2015 r. przy archidiecezji wrocławskiej. Działa na bazie metody wypracowanej przez chrześcijańską organizację skautową Royal Rangers. Formacja w Skautach Króla prowadzona jest w oparciu o chrześcijański system wartości, wypływający z Pisma Świętego, katechizmu oraz nauczania Kościoła katolickiego.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy całej Komendzie Głównej, rodzicom, gościom za obecność, modlitwę, miłe niespodzianki,  dobre słowo, wspólne harce.  Serdeczne Bóg zapłać składamy wszystkim osobom i instytucjom za przekazane środki finansowe na rzecz rozwoju naszego szczepu.                                                                                                                                                                                                                         

 Czuwaj! Szczep nr 8 w parafii Mszano gotowy do służby Bogu, ludziom, Kościołowi!
Jesteśmy tu by wielbić i ogłaszać chwałę! Jesteśmy tu by wyznać ze Jezus Chrystus jest naszym Królem i Panem! Amen!
Czuwaj!

Wspomnienia z uroczystości przedstawia bogata galeria zdjęć i filmów.

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u