NABOŻEŃSTWO W INTENCJI BIERZMOWANYCH

    W  dniu 20.10.2023 r. ( piątek ) odbyło się nabożeństwo w intencji kandydatów do bierzmowania i ich rodzin. Podczas spotkania swoje, piękne świadectwa przedstawili Magdalena i Janek: ze Wspólnoty Dom Zwycięstwa z Torunia. Ci młodzi ludzie doświadczyli szczególnie bliskiej więzi z Bogiem. Żyją oni ewangelicznym stylem życia, chcą dzielić się poznaną Ewangelią z innymi ludźmi. Nabożeństwo prowadził ks. proboszcz Sławomir Witkowski i Skauci Króla.

Sakrament bierzmowania obok sakramentów chrztu i święceń kapłańskich należy do sakramentów, które przyjmuje się raz w życiu! Bierzmowanie nie może być powtarzane ze względu na niezatarte znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

Tekst i zdjęcia: B.M.Klonowska

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u