POŚWIĘCENIE NOWEGO KRZYŻA W PASIEKACH

    W dniu 8 października 2023 r. o godz. 16.00 nastąpiło poświęcenie nowego krzyża we wsi Pasieki. W 2015 r. dębowe drewno na krzyż zostało zakupione przez p. Romana Wolskiego z Pasiek. Po kilku latach  ( 2021 r. ) syn śp. Romana Wolskiego - p. Andrzej Wolski przetransportował drewno do stolarni p. Mirosława Zabłockiego. W stolarni został wykonany piękny, dębowy krzyż, który stoi obecnie w Pasiekach. Swój wkład finansowy w wykonanie i ustawienie nowego krzyża włożyli również p. M. Ł. Nowakowscy, p. H. i J. Klonowscy, p. Józef Celmer, p. Wanda Wolska - mieszkańcy wsi Pasieki. Państwo Kwiatkowscy z Pasiek zdemontowali i odnowili płot wokół krzyża. Przy stawianiu krzyża oprócz wymienionych powyżej osób obecny był p. Zieliński, p. Władysław Pajączkowski.

Dziękujemy serdecznie Ks. Proboszczowi Sławomirowi Witkowskiemu za poświęcenie tego nowego krzyża, który będzie przypominał o miłości Jezusa Chrystusa do ludzi.

Niech każdy krzyż wbity w naszą planetę pobudza nas do refleksji nad naszym celem, którym jest szczęście obcowania z Bogiem. Informacja na podstawie wywiadu z mieszkańcami wsi Pasieki.

Tekst, zdjęcia, film - B. M. Klonowska, zdjęcie z montażu krzyża - p. Władysław Pajączkowski.

 

GALERIA ZDJĘĆ:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u