STYCZNIOWA ( V ) PIESZA PIELGRZYMKA Z MSZANA DO MAŁK W INTENCJI POWOŁAŃ DO KAPŁAŃSTWA, ŻYCIA ZAKONNEGO I DO MAŁŻEŃSTWA
      W dniu 18 stycznia 2023 r. z Mszana do Małk ( przez las ) odbyła się piąta pielgrzymka w intencji powołań do kapłaństwa, życia zakonnego i do małżeństwa.

Kolejne pielgrzymki odbywają się  w drugie środy miesiąca ( po podaniu informacji przez ks. proboszcza ).

Pątnicy wyruszyli spod kościoła w Mszanie po Mszy Św. wieczornej o godz. 17:00. Grupa pielgrzymów modlitwą objęła wszystkich młodych ludzi, by rozpoznali swoją drogę życiową, prosili też o uzdrowienie duchowe dla tych, którzy przeżywają trudności w kapłaństwie, życiu zakonnym i małżeństwie. Uczestnicy pielgrzymki dotarli około godz. 20.00 do kaplicy w Małkach i właśnie tam zakończyli nabożeństwo. Wspólną modlitwę poprowadził ks. Michał Oleksowicz z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz przedstawiciel kleryków V roku z seminarium.

18 stycznia 2023 r. - pielgrzymi w kaplicy w Małkach ( pamiątkowe zdjęcie na zakończenie wspólnej modlitwy)

Krótki filmik:

Inicjatorem pielgrzymek w intencji powołań w parafii Mszano jest ks. Sławomir Witkowski - proboszcz. Była to kolejna pielgrzymka z rzędu. Ksiądz proboszcz systematycznie zaprasza wszystkich parafian i sympatyków naszej wspólnoty na wycieczki górskie, spływy kajakowe, wyjazdy rowerowe, pielgrzymki autobusowe i piesze.

Jako proboszcz i duszpasterz, od prawie 10 lat posługi w naszej parafii podejmuje zróżnicowane inicjatywy religijne. Na różne sposoby pokazuje wiernym drogę do Boga. Z innego punktu widzenia to nie tylko droga do Boga, lecz możliwość poznania piękna otaczającej nas przyrody ( wędrówka przez las), ruch na świeżym powietrzu ( poprawa aktywności fizycznej organizmu człowieka ) oraz wzajemna integracja ( umocnienie relacji między ludźmi, nawiązanie przyjaźni). Spacer w ciszy to również przydatny odpoczynek duchowy, czas na rozmowę z samym sobą i z Bogiem. Serdecznie i szczerze polecam!!!


WRZEŚNIOWA ( I ) PIESZA MODLITWA W INTENCJI POWOŁAŃ DO KAPŁAŃSTWA, MAŁŻEŃSTWA...

Link do artykułu: http://www.parafiamszano.pl/wydarzenia/1199-piesza-modlitwa-w-intencji-powolan-do-kaplanstwa-malzenstwa


PAŹDZIERNIKOWA( II ) PIESZA MODLITWA W INTENCJI POWOŁAŃ DO KAPŁAŃSTWA, MAŁŻEŃSTWA...

12 października 2022 - rozpoczęcie drugiej comiesięcznej pielgrzymki ( przy kościele w Mszanie )

 

DODATKOWA INFORMACJA:

Ks. Michał Oleksowicz odwiedził naszą parafię i odprawiał  Mszę św. w parafii Mszano 25 grudnia 2022 r ( I święto Bożego Narodzenia ) i 22 stycznia 2023 ( Msza Św. w zastępstwie za ks. proboszcza - z powodu choroby)

Ks. Michał Oleksowicz urodził się w Toruniu 19 marca 1987 r. Po ukończeniu IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 2012 r. z rąk ks. bpa Andrzeja Suskiego. W latach 2012-2014 pracował w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne z filozofii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (2014-2021) zakończone obroną doktoratu. Pracuje jako asystent na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu w Katedrze Filozofii Chrześcijańskiej jest pracownikiem pola badawczego „Logika i filozofia nauki” przy Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu; członkiem redakcji międzynarodowego czasopisma „Scientia et Fides” pracownikiem zespołu „Laboratorium Wolności Religijnej” . Od 1 września 2021 r. pełni funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Od 2018 r. pomaga duszpastersko w parafii Św. Andrzeja Apostoła na Jarze. Kocha góry, filozofię, dobrą książkę, modlitwę Jezusową, kolej szynową i czekoladę. Opiekun wspólnoty „Syjon 87.7”. Razem z zespołem muzycznym prowadzi Wieczory Uwielbienia (2-gi czwartek miesiąca).

22 stycznia 2023 r. - Msza Św. w kaplicy w Małkach