UROCZYSTE OTWARCIE I POŚWIĘCENIE DROGI GMINNEJ MAŁKI - FLORENCJA I NOWEJ WIATY PLENEROWEJ W SŁOSZEWACH

W dniu 16.07.2022r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Małki-Florencja oraz nowej wiaty plenerowej w Słoszewach. Uroczystego poświęcenia drogi i wiaty dokonał ks. proboszcz Sławomir Witkowski. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście :

1.    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Anna Gembicka.

2.    Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Zbigniew Sosnowski.

3.    Wójt Gminy Bobrowo: Paweł Klonowski.

4.    Przewodniczący Rady Gminy Bobrowo: Ryszard Włodarczyk wraz z radnymi.

5.    Dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego z Brodnicy Sp. z o.o. Andrzej Wałdowski.

6.    Kierownik robót Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego z Brodnicy Sp. z o.o. Bartłomiej Kęsicki.

7. Proboszcz  parafii Mszano:  ks. Sławomir Witkowski.

8.    Radny Powiatowy: Piotr Mazur.

9.    Wykonawca wiaty plenerowej Mirosław Zabłocki.

10.   Sołtysi z terenu Gminy Bobrowo.

W pierwszej kolejności została uroczyście otwarta i poświęcona droga Małki-Florencja, a później wiata plenerowa. W części nieoficjalnej były liczne atrakcje: dmuchane zamki, animatorzy, zabawa, oraz liczne przysmaki dla wszystkich zgromadzonych. Organizatorami otwarcia festynu byli: Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski, Radna Rady Gminy Anna Propokowicz, Rada Solecka Wymokłe, Koło Gospodyń Wiejskich Małki-Wymokłe.  

Droga gminna Małki-Florencja została przebudowana na długości 2,2 km. Wykonano nawierzchnię o szerokości od 3,5 m do 5 m z masy bitumicznej na podbudowie tłuczniowej w trzech etapach. Przy drodze zostało wykonane oznakowanie, zjazdy do posesji, utwardzono pobocza. Inwestycja została wykonana za kwotę 1,7 miliona złotych. Gmina Bobrowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 332 tysięcy złotych ze środków Rządowego Funduszu  Dróg Samorządowych oraz kwotę 217 tysięcy złotych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Dodatkowo wybudowano wiatę plenerową drewnianą o wymiarach 4 m na 14 m za kwotę około 45 tyś złotych przy udziale Funduszu Sołeckiego Wymokłe.

Opracowanie: Beata Maria Klonowska

 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej Małki-Florencja - 16.07.2022 r.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej wiaty plenerowej w Słoszewach. - 16.07.2022 r.

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u