W PARAFII MSZANO KOLĘDNICY MISYJNI ZBIERALI OFIARY DLA AZJI ŚRODKOWEJ

      Dwa lata temu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach wzięli pierwszy raz udział w akcji Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci  pt. „Kolędnicy Misyjni”. Utworzyli  wtedy 9 grup kolędniczych. Dzieci chodząc od domu do domu odwiedzały rodziny, ewangelizowały przez przedstawienie krótkiej scenki, wskazywały na konkretny rejon świata (wtedy Amazonię), jego problemy i zbierały ofiary. Ważnym znakiem rozpoznawczym jest gwiazda zawierająca 5 kolorów oznaczających 5 kontynentów.

Zgodnie z tradycją mali kolędnicy rozpoczną akcję 26 grudnia, a kończą ją 6 stycznia.  W warunkach epidemii najczęściej scenki odgrywane są w kościołach, na placach lub na terenach przykościelnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.                                                                                             

W tym roku postanowili przyłączyć się do tego dzieła ponownie, lecz tak, by nikogo nie narażać. 16 stycznia 2022 r. w kaplicy w Małkach, w parafii Mszano aktywnie uczestniczyli w liturgii Mszy św. przez:  czytania, psalm, modlitwę wiernych, dary ofiarne, oczywiście z uwzględnieniem tematyki misyjnej. Następnie po Mszy św. uczniowie kl. IV i II przedstawili  scenkę, w której przybliżyli wiedzę na temat potrzeb dzieci z krajów Azji  Środkowej, tj. Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan. Po przedstawieniu mali misjonarze zbierali ofiarę, którą następnie prześlą do Dyrekcji  Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci w Warszawie. Spotkanie zakończyła uczennica kl. VII  Magdalena Klonowska, która zaśpiewała kolędę pt. „Cicho, cicho pastuszkowie”

Dziękujemy wszystkim, którzy na różne sposoby włączyli się w to dzieło, aby chociaż w małym stopniu pomóc naszym bliźnim z Azji Środkowej.

Opiekunowie: Marzena  Kopczyńska, Sylwia Świeczkowska- Zając, Beata Klonowska.

Jak mówi wieloletni misjonarz z Kazachstanu ks. Andrzej Marmurowicz potrzeby dzieci z krajów postsowieckich, na rzecz których zbierane będą pieniądze, są naprawdę duże.

Tekst: Marzena Kopczyńska

Zdjęcia i film: Beata Maria Klonowska

Mszę Św. o 9.30 w Małkach sprawował ks. Jan Żymant.

Wideorelacja:

Galeria zdjęć:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u