UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO ( TRZECH KRÓLI ) - MSZA ŚWIĘTA I ŚPIEWANIE KOLĘD W MAŁKACH - 6.01.2022

„Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu, już się w świecie szerzy”.

       Na uroczystą Mszę Św. o godz. 9.30 w Małkach licznie przybyli parafianie. Tego dnia Eucharystii przewodniczył ks. Jan Żymant. W uroczystość Objawienia Pańskiego gościliśmy w parafii ks. Dawida Wasilewskiego.

6 stycznia o godz.16.00 w kaplicy w Małkach śpiewano kolędy i pastorałki. Wspólne śpiewanie utworów Bożonarodzeniowych rozpoczął chór parafialny z Mszana. Kolędy zaśpiewały również chętne dzieci. Spotkanie rozpoczęło się i zakończyło wspólną modlitwą prowadzoną przez ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego.

Po tym kolędowaniu w salce w kaplicy odbyło się spotkanie świąteczne dla Skautów Króla. Tradycyjnie już w okresie świątecznym Skauci Króla ze szczepu nr 8 spotykają się, by dzielić radość z Narodzenia Pańskiego. Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od kolędowania w kaplicy w Małkach. Po wspólnym śpiewaniu przyszedł czas na prezenty i zabawy integracyjne. Spotkanie zakończyło się tańcem belgijką i iskierką.

ZDJĘCIE UDOSTĘPNIONE Z FB SKAUCI KRÓLA SZCZEP NR 8 W MSZANIE


Podczas swojej homilii w Małkach, ks. Dawid Wasilewski przypomniał zebranym znaczenie i symbolikę obchodzonego święta. – „Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego, w sposób szczególny podkreśla to, że Chrystus objawił się wszystkim, także narodom pogańskim, przynosząc im światło. Światło na ich drogach, na drogach ich życia, by nie błądzili, by nie zderzali się z niedostrzegalnymi przez nich murami i trudnościami, by wiedzeni światłem Chrystusa, szli odważnie i mężnie na ostateczne z Nim spotkanie w domu Ojca bogatego w Miłosierdzie.”.

Ksiądz Dawid nawiązując do ewangelii św. Mateusza, odczytanej podczas liturgii, zwrócił uwagę wiernych na postacie trzech mędrców przybyłych za gwiazdą, która przywiodła ich do Betlejem, by oddać pokłon Nowonarodzonemu. –„Oni nie zlekceważyli tego co dostrzegli, bo szukali przyczyn, bo taka jest postawa ludzi mądrych, którzy nie lekceważą sobie faktów, realnie zdarzających się spraw. Ale szukają otwartym i mężnym umysłem, niekiedy przedzierając się przez trudności. Tak było w przypadku trzech mędrców, którzy idąc za gwiazdą znaleźli się w Jerozolimie, a szukając Zbawiciela, wprowadzili w przerażenie okrutnego króla Heroda, jego i całe miasto..

Trzej mędrcy, którzy przybyli do Betlejem swoimi darami wskazali kim On dla nich jest. Złoto wskazywało na królewską godność Chrystusa, polegającą na tym, że miłość ostatecznie zwycięża świat, a miłosierdzie pokonuje wszelka złość i nienawiść. Kadzidło było przejawem ich wiary, że to dziecko, nie różniące się niczym od innych dzieci narodzonych, jest prawdziwie Bożym Synem i przynależy Mu się boska cześć. Mirra, ten dar mówi o tym, że Jezus z Nazaretu, Boży Syn będzie musiał cierpieć i oddać swoje życie za zbawienie świata. W tych darach trzech mędrców, wyraża się ich głęboka wiara.” .

Święto Trzech Króli to Święto Objawienia Pańskiego. Historia tego Święta sięga trzeciego wieku. To, obok Wielkanocy, najstarsze święto chrześcijan. Przypomina, że narodzony Jezus Chrystus objawił się nie tylko narodowi wybranemu, ale wszystkim ludziom wszystkich stanów i kontynentów. Mędrcy mieli przynieść Dzieciątku złoto, kadzidło i mirrę. Trzech Króli kończy okres Bożego Narodzenia. W Polsce z kalendarza świąt państwowych Trzech Króli wykreślił w 1960 roku Władysław Gomułka. Po raz pierwszy po długoletniej przerwie było dniem wolnym od pracy 6 stycznia 2011 roku.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO ( TRZECH KRÓLI ) - MSZA ŚWIĘTA W KAPLICY W MAŁKACH - galeria zdjęć:

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO ( TRZECH KRÓLI ) -  ŚPIEWANIE KOLĘD W MAŁKACH - GALERIA ZDJĘĆ I WIDEORELACJA

"KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI" W WYKONANIU CHÓRU Z MSZANA:

"CICHA NOC"- ŚPIEWA CHÓR PARAFIALNY Z MSZANA:


"BÓG SIĘ RODZI" - WYKONANIE CHÓR PARAFIALNY Z MSZANA:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u