WIELKIE SPRZĄTANIE ZIEMI U SKAUTÓW KRÓLA - 24.04.2021
      Światowy Dzień Ziemi obchodzimy co roku 22 kwietnia. Odbywa się podczas niego wiele akcji promujących dbanie o środowisko. Należą do nich m.in. akcja sprzątania świata, dzieci w szkołach pisały listy dla Ziemi, angażowały się w różnego typu akcje ekologiczne poprawiające stan naszej planety.
Słynne powiedzenie mówi: ,,Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody zginie”
Światowy Dzień Ziemi 2021 w tym roku odbył się pod  hasłem "Przywróć naszą Ziemię". Choć o planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok, to właśnie w Światowy Dzień Ziemi mamy ku temu więcej okazji. Co ważne, co roku do akcji ekologicznych: Sprzątania Świata, obchodów Dnia Ziemi włączają się nie tylko dorośli, ale również dzieci. Ziemia to wspólne dobro łączące nas wszystkich.

Skauci Króla ze szczepu nr 8 w Mszanie znów wykazali się piękną postawą. Przed wiele godzin sprzątali pobliski teren. Byli pełni zapału i energii, akcję zakończyli z poczuciem dobrze wykonanej  pracy.

Relacja ks. Sławka:
To nasza dzisiejsza akcja skautowa - ,,sprzątanie Ziemi". Jesteśmy zadowoleni z efektów pracy, ale i przerażeni skalą zaśmiecenia naszej okolicy. Prawie dwadzieścia worków śmieci z około czterech kilometrów trasy. Przeszliśmy drogę do Niewierza i kawałek drogi do mszańskiego lasu. Dbajmy o porządek! Bardzo dziękuję skautom za tę pracę.
Cieszymy się, że choć tak mogliśmy pomóc oczyścić ze śmieci naszą Planetę!


Działania ekologiczne łączą ludzi, uczą odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy. Pobudzają inicjatywę i pomysłowość. Rodzi się zdrowa rywalizacja w słusznej sprawie. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.
DBAJMY WSPÓLNIE O NASZĄ MATKĘ ZIEMIĘ! OBEJRZYJMY FILMY:
Dzień Ziemi

FILM BIOLOGIA EKOLOGIA

Skąd biorą się odpady?
Powstają wszędzie tam, gdzie są ludzie: w domu, w szkole, na zakupach, w kawiarniach, w fabrykach.
Jak postępować z odpadami? Co można z nimi zrobić? Czy można je tylko wyrzucić do kosza?
Można je sortować, segregować. Niektóre można kompostować, a niektóre można ponownie wykorzystać.
Więcej informacji można dowiedzieć się klikając w link do filmu:

Filmy edukacyjne dla młodszych dzieci:

https://www.youtube.com/watch?v=GwD5Pzc99Bs
https://www.youtube.com/watch?v=sVn_T26Ia_4
https://www.youtube.com/watch?v=8GgCzsbAQG4
https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0
https://www.youtube.com/watch?v=CYYlvUk-t_Q
https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
https://www.youtube.com/watch?v=HHSpCHB9qO0

Filmy edukacyjne dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych:
https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE
https://www.youtube.com/watch?v=-dbWWEVl0tA
https://www.youtube.com/watch?v=baJQkO9G6uk
https://www.youtube.com/watch?v=4zU2rCvjThI
https://youtu.be/5UbnWjSXZIg
https://youtu.be/V5DNfIbwHSg

https://youtu.be/deIYSz0O9no
https://youtu.be/iNoHpv1c9x
https://youtu.be/pGhDzzc5qFo
Materiały edukacyjne:
www.zm.org.pl/?a=3r.zasady
www.oostdam.pl/zasada-3r/
www.epodreczniki.pl/a/gospodarowanie-odpadami/DSKTcEUBm
http://www.recykling.pl/recykling/index/r/odpady/266/o/19
https://elektrosmieci.pl/co-to-sa-elektrosmieci/
https://www.ekologia.pl
https://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/
https://portalkomunalny.pl/segregacja-smieci-2020-jak-segregowac-odpady-390215/
http://gogreencyclopedia.blogspot.com/2013/09/50-facts-about-your-environment-for-kids.html
Ciekawostki.
1. Przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 50 kg papieru. W krajach Unii Europejskiej odzyskiwane jest średnio 70% makulatury. W Polsce wynik ten jest niestety dużo słabszy – zaledwie 42%.
2. Recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić energię, zredukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz ochronić przed wycięciem miliardy drzew.
3. Światowa produkcja papieru wynosi rocznie ponad 300 mln ton. Uzyskanie tak ogromnych ilości papieru bez stosowania recyklingu nie byłoby możliwe.
4. Z jednej tony makulatury poddanej recyklingowi otrzymać można 900 kg papieru.
5. Recykling tony makulatury to ogromna oszczędność energii (65% oszczędności w stosunku do energii zużywanej w procesie produkcji papieru z włókien pierwotnych) oraz środek redukcji zanieczyszczeń wody (o 35%) i powietrza (o 74%).
6. Recykling stłuczki szklanej pozwala ograniczyć zużycie surowców (piasku, wapienia, sody, etc.) oraz wody (nawet o 50%) i energii (o około 30%). Tym samym obniżona zostaje także emisja zanieczyszczeń do atmosfery (każda zebrana tona stłuczki to 220 kg dwutlenku węgla mniej w powietrzu).
7. Około 30% opakowań szklanych zostaje przerobiona na stłuczkę i ponownie przetopiona w polskich hutach szkła. Dla porównania: na świecie przerabia się w ten sposób średnio 80-90% słoików i butelek.
8. Jedna szklana butelka poddana recyklingowi to oszczędność energii, pozwalająca na 4-godzinną pracę 100-watowej żarówki. Energia zaoszczędzona w procesie recyklingu jednej szklanej butelki pozwoliłaby też na 25-minutową pracę komputera, 20-minutową pracę telewizora czy 10-minutową pracę zmywarki do naczyń.
9. Każda wprowadzona do obiegu tona stłuczki szklanej to oszczędność 800 kg piasku, 250 kg sody, 180 kg mączki wapiennej.
10. Odpady szklane stanowią 7-10% wszystkich śmieci składowanych na wysypiskach. Wykorzystywanie szkła pochodzącego z recyklingu przyczynia się więc do zmniejszenia objętości wysypisk śmieci.
11. Produkcja jednej tony stali ze złomu prowadzi do zmniejszenia zużycia energii nawet o 84%. Ponadto, recykling stali pozwala zaoszczędzić 40% wody, a także znacząco zmniejszyć emisję zanieczyszczeń powietrza (o 86%) oraz wody (o 76%).
12. Stal może być przetwarzana wielokrotnie bez utraty jakości. Dodatkowo, dzięki technologii sortowania magnetycznego, jest ona stosunkowo łatwa w odzysku.
13. Symbol Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012, 115-metrowa wieża ArcelorMittal Orbit, stanowiąca doskonały punkt widokowy na Park Olimpijski w Londynie, w 60% skonstruowana została z recyklingu stali. Konstrukcję zaprojektowali Kapoor Anish i Cecil Balmond. Sponsorem budowy był światowy lider produkcji stali – koncern ArcelorMittal.
14. Konstrukcje stalowe są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż na przykład obiekty wykonane z żelbetu. Odzysk metalu dla obiektów stalowych wynosi minimalnie 80%. Tymczasem, odzysk żelbetu z konstrukcji to zaledwie 10% zużytego materiału.
15. Na całym świecie produkuje się rocznie ponad 220 mld sztuk puszek na napoje. 81% z nich to opakowania wykonane w całości z aluminium.
16. W Polsce zużywa się rocznie około 400 mln aluminiowych puszek.
17. Proces wytworzenia 1 tony aluminium prowadzi do powstania 10-15 ton odpadów, w tym także odpadów toksycznych.
18. Koszty ponownego wykorzystania aluminium są dziesięciokrotnie mniejsze niż w przypadku jego produkcji z rudy.
19. Największe ilości miedzi, pochodzącej z recyklingu, wykorzystywane są przez sektor budowlany.
20. W Europie 45% miedzi pochodzi z recyklingu. Odzysk miedzi pozwala na oszczędność energii (85%) oraz znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
21. Około 80% wydobywanego na świecie ołowiu wykorzystywane jest do produkcji baterii i akumulatorów. Szacuje się, że wyroby te zostają w 95% poddane recyklingowi – tym samym ołów posiada jeden z najwyższych wskaźników recyklingu spośród wszystkich, używanych powszechnie, materiałów.
22. Gdybyśmy ustawili wieżę z butelek PET, wyrzuconych w ciągu roku na całym świecie, jej wysokość sięgnęłaby aż 28 mln km! Dla porównania, odległość Księżyca od Ziemi jest 73 razy mniejsza, wynosi „zaledwie” 38 tys. km.
23. Czas rozkładu plastikowej butelki wynosi około 500 lat. Czas rozkładu zwykłej torebki foliowej ocenia się na około 120 lat.
24. Choć może trudno w to uwierzyć, to właśnie z butelek PET wytwarza się popularne, ciepłe i praktyczne polary. Uzyskane z plastikowych butelek, włókno poliestrowe wykorzystuje się również do produkcji namiotów, plecaków, butów itp. Butelki PET przerabiane są nie tylko na włókna i przędze, ale także na płyty, folie, elementy wyposażenia samochodów, a nawet meble.
25. Poprzez recykling 1 tony plastikowych butelek (PET) jesteśmy w stanie zaoszczędzić aż 1,5 tony emisji CO2.
26. Aby wyprodukować jedną bluzę z polaru, wystarczy zaledwie 35 zużytych butelek PET.
27. Odpady tworzyw sztucznych zajmują bardzo dużo miejsca (około 30% wszystkich odpadów).
28. Roczne zużycie tworzyw sztucznych w Polsce wynosi około 60 kg na jednego mieszkańca. Zaledwie 10% tych odpadów zostaje odzyskane.
29. Energia odzyskana w procesie przetworzenia jednej plastikowej torby pozwala na 10-minutową pracę 60-watowej żarówki.
30. Długotrwałe składowanie tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci prowadzi do przenikania toksycznych związków do gleby i wód gruntowych.

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u