SKAUCI KRÓLA OPIEKOWALI SIĘ CMENTARZEM PARAFIALNYM PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA

     W związku z zaleceniem Starosty Brodnickiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz decyzją ks. proboszcza cmentarz parafialny został zamknięty od 7 kwietnia 2020 r. Decyzja ta podyktowana była rosnącą liczbą osób odwiedzających groby w okresie świątecznym oraz trwającym stanem epidemii i koniecznością minimalizowania ryzyka zakażeniem COVID-19.

Skauci Króla w tym trudnym czasie szerzenia się epidemii podlewali żywe kwiaty na cmentarzu.

                  Zdjęcie udostępnione z Facebooka Skauci Króla szczep nr 8 w Mszano

                         Zdjęcie: autor ks. Sławomir Witkowski

    Cmentarz jest jakąś formą ingerencji człowieka w otoczenie, w przyrodę. I odwrotnie, przyroda rewanżuje się ludziom, ingerując w to miejsce, które jej zostało zabrane. Dotyczy to zwłaszcza starych, mniej uczęszczanych cmentarzy.
 
Od poniedziałku 20.04.2020 cmentarz parafialny został ponownie otwarty.

Dla mnie najpiękniejsze cmentarze to właśnie te, które jeszcze istnieją, ale które już powoli zawłaszcza przyroda.

                     Zdjęcie cmentarza parafialnego w Mszanie: autor Administrator

I te, które mają swoją historię zapisaną na stałe w naszej pamięci.