MSZA ŚWIĘTA I PRZYRZECZENIE NOWYCH SKAUTÓW PRZY OGNISKU

    28 grudnia 2019 r. to bardzo ważny dzień w historii naszej wspólnoty. Szczep nr 8 w parafii Mszano przyjął nowych członków. Nowi skauci złożyli przysięgę przy ognisku. Przyrzeczenie zostało poprzedzone uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym. Słowo Boże do zgromadzonych skautów, ich rodziców i gości wygłosił ks. proboszcz. Homilia dotyczyła rozważań o wierności w miłości, przyjaźni, we wspólnocie, względem Boga i drugiego człowieka oraz o niewierności. Po przyrzeczeniu skauci udali się na spotkanie opłatkowe do świetlicy wiejskiej w Mszanie.

FOTOGRAFIA PRZEDSTAWIA PRZYRZECZENIE NOWYCH SKAUTÓW PRZY OGNISKU W MSZANIE:

Znalezione obrazy dla zapytania: skauci króla logo


 

 


   ,,Wierność jest wysiłkiem jednej szlachetnej duszy skierowanym na to, aby się zrównać z inną, większą od siebie” – Goethe. Struktura intelektualna mózgu człowieka opiera się na strukturze emocjonalnej. Najpierw jest emocja, a następnie rozum. Tworzymy nasze wyobrażenia o świecie nie tyle na podstawie racjonalnego rozeznania, lecz opierając się na uczuciach. Według neurobiologa miłość zajmuje szczególne miejsce, a wierność jest właściwością najinteligentniejszych.
   Miłość wieczna jest niekończącym się tańcem neuronów dwojga inteligentnych osób.

   Wierność ważna jest również w tych miejscach, w których jesteśmy, pracujemy, uczymy się. Na przykład jeśli w pracy, we wspólnocie ludzie stanowią zgrany zespół, rozumieją się, to łatwiej wykonują powierzone zadania. Jeśli wzajemnie sobie ufają, to potrafią dokonać wielkich rzeczy. Być wiernym sobie to być wiernym wartościom, w oparciu o które zostało się wychowanym. Jeśli będę wierny tradycji rodzinnej, ojczyźnianej, chrześcijańskiej, to jednocześnie będę wierny ludziom, którzy przekazali mi pewne ideały.

    Pan Bóg jest zawsze wierny człowiekowi. Nawet gdy człowiek odchodzi, gdy upada. Pan Bóg czeka na niego. Bóg pełen miłosierdzia i przebaczenia czeka na każdego z nas, choćbyśmy po wielokroć zgrzeszyli. W tym zawiera się wielka tajemnica Jego wierności.

 PRZYRZECZENIE NOWYCH SKAUTÓW:

 FRAGMENT KAZANIA KS. PROBOSZCZA:

GALERIA ZDJĘĆ:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u