DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ SKAUTEM? CO PRZYCIĄGA MŁODYCH DO TEJ RODZINY - GALERIA ZDJĘĆ I FILMÓW

Skauting to przygoda całe życie.
SKAUCI:
Skaut, który spędził już kilka lat w zastępie najczęściej potrafi rozstawić wojskowy namiot z pomocą kilku osób, zbudować prycze i półki z żerdek i gwoździ, rozpalić ognisko, ugotować posiłek na kuchni polowej, poruszać się w terenie z mapą i kompasem, poprowadzić grę dla zastępu lub drużyny, opatrzyć ranę, przejść kilka-kilkanaście kilometrów z plecakiem, pokierować niedużym projektem, załatwić sprawę w urzędzie i wykonać szereg różnych innych czynności, których często koledzy w jego wieku nie mieli okazji spróbować (włączając w to ręczne wypranie osobistych rzeczy, przyszycie guzików i umycie się w misce). Co robią skauci na zbiórkach, rajdach, obozach? Jeśli zapytamy przypadkową osobę, to prawdopodobnie wymieni: podchody, bieganie po lesie, ćwiczenie musztry, pomoc starszym osobom itp. Owszem, skauci to robią, ale to jest tylko mały ułamek zajęć jakim się poświęcają. Harcerstwo i skauting ciągle żyje tymi samymi ideałami, dla których powstało: braterstwo, samodoskonalenie i służba Bogu i bliźniemu. Czy te ideały są wciąż aktualne?

Braterstwo to umiejętność bycia z ludźmi, współpracy, traktowanie innych z szacunkiem i życzliwością, otwartość, troska, dbanie o relacje. Samodoskonalenie to nieustanne rozwijanie się przez całe życie, przezwyciężanie swoich słabości, chęć bycia coraz lepszym, pogłębianie samoświadomości, pomaganie w rozwoju innym. Służba to dawanie siebie Bogu, potrzeba bycia pożytecznym dla innych ludzi, dla świata, to także rozwijanie swoich talentów po to, aby uczynić je przydatnymi. To poczucie odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość.Niedawno harcerze i skauci na całym świecie obchodzili Dzień Myśli Braterskiej. Mogliście zauważyć w tym dniu na swojej facebookowej ścianie zdjęcia Waszych znajomych w mundurach harcerskich z podpisami pełnymi dumy z powodu bycia harcerzem, a także odniesieniami do harcerskich przyjaźni. Bo właśnie w harcerstwie tworzą się piękne przyjaźnie i dobre relacje.
INSTRUKTORZY:

Co więcej, to właśnie pomoc w „udoskonalaniu” młodego pokolenia jest głównym celem instruktorskiej pracy. Bycie harcerzem daje bardzo dużo, a bycie instruktorem jeszcze więcej! Szereg umiejętności organizacyjnych, związanych z zarządzaniem, z planowaniem długotrwałych projektów, ze współpracą z ludźmi i kierowaniem zespołami, ze szkoleniem kolejnych pokoleń instruktorów, z rozwiązywaniem problemów, z którymi wcześniej nie mamy do czynienia.Nie raz instruktorska przeszłość pomogła w otrzymaniu pracy. To również mnóstwo wdzięczności i uśmiechu od swoich podopiecznych. Niezliczoną ilość razy rozpiera duma instruktora ze swoich skautów – z tego, jakimi osobami się stali.

SKAUTING:
W skautingu przeżywamy szkołę życia. Uczestnicząc na zbiórkach, biwakach, obozach uczymy się nie tylko rozpalać ognisko czy rozbijać namiot. Uczymy się bezcennych umiejętności które zaprocentują w życiu. Uczymy się zaradności, samodzielności, odpowiedzialności w powierzonych zadaniach, pracy w grupie, jej przewodzeniu i osiągnięciu celu. Uczymy się wartości etycznych, patriotycznych gdzie hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” są na pierwszym miejscu.

 


Skauci ze szczepu nr 8 w Mszanie spędzili tydzień na obozie w nadmorskich Dąbkach. Od 30.06. do 06.07.2019 r.  swoją przygodę z Panem Bogiem, drugim człowiekiem i naturą przeżywało blisko 50 skautów i kilkunastu instruktorów.

CO PRZYCIĄGA MŁODYCH DO TEJ RODZINY - GALERIA ZDJĘĆ I FILMÓW Z OBOZU LETNIEGO NAD MORZEM W DĄBKACH

 

- WYKONYWANIE SKRZYNKI NA LISTY

- SKŁADANIE NAMIOTU

- APEL I MELDUNEK OBOZOWY

- LEONARDIA - PARK GIER I ZABAW ( KRÓLESTWO GIER DREWNIANYCH )

- PIERWSZE OGNISKO NA OBOZIE

- BIEG PATROLOWY

- PORANNY APEL - WZNIESIENIE FLAGI SKAUTÓW KRÓLA NA MASZT

- WSPÓLNE TAŃCE INTEGRACYJNE

 


Wideorelacja - ks. proboszcz Sławomir Witkowski

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u