"O NIEPODLEGŁĄ I DLA NIEPODLEGŁEJ" - SKAUCI W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE

         Skuci szczep nr 8 spotkali się na placu przed kościołem parafialnym w Mszanie, skąd wyruszyli pod dowództwem komendanta dh Ewy Walczewskiej oraz w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Szabdy do świątyni na Mszę Świętą. W ten sposób upamiętnili wydarzenie sprzed ponad stu lat - odzyskanie niepodległości przez Polskę. Nasi Skauci wraz z instruktorami przygotowali oprawę tej wyjątkowej Liturgii. Od strony muzycznej Eucharystię ubogacił pan organista Józef Jaranowski oraz Skautowska Grupa Muzyczna.

           W kościele Mszy Św. w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. proboszcz Sławomir Witkowski oraz koordynator diecezjalnej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, oddział w Toruniu ks. Leszek Stefański  W homilii duchowny zwrócił uwagę na to, jak trudno jest w dzisiejszych czasach budować autentyczne relacje ludzkie. Zauważył, że o wiele łatwiej jest „posiadać” cokolwiek, niż być z bliską osobą. To właśnie człowiek dzięki relacjom międzyludzkim staje się „bardziej człowiekiem”. Dawniej ludzie musieli walczyć o wolną Polskę w powstaniach oraz na froncie politycznym i kulturalnym. Dziś, w czasach pokoju, również musimy chronić nasz kraj, poprzez wybranie odpowiedniej władzy. Dlatego też każdy człowiek, który jest uprawniony do głosowania w wyborach, powinien udać się do urny, aby w kraju rządzili godni tego ludzie.                                                                                                                                                                                                                                                             Należy wspomnieć , jak ważna jest  rola harcerzy w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przypominając ich walkę w Legionach Józefa Piłsudskiego czy w Powstaniu Wielkopolskim. - I później przez wszystkie kolejne lata, kiedy Polska była w zagrożeniu, nigdy nie brakowało harcerzy, którzy tak wiele razy, zawsze na pierwszej linii i zawsze z odwagą, oddawali swoje życie, czego największym pomnikiem jest Powstanie Warszawskie. Dziękujemy Wam, bo to jest właśnie nasza niepodległość! – Harcerstwo polskie, jest tak niezwykle mocno w polską niepodległość wpisane. Właściwie można powiedzieć, że także harcerze, ci pierwsi polscy harcerze z początku XX w., przynieśli niepodległość w swoich dłoniach, bardzo często trzymając w nich karabin, ale także prowadząc pracę organiczną z młodzieżą, szkoląc się, ucząc się tego, jak być dobrymi patriotami i jak odbudować państwo i jego instytucje.

          Musimy tez pamiętać, że obrona Ojczyzny jest nie tylko naszym prawem, ale również moralnym obowiązkiem. Każdy obywatel powinien zawsze być gotowy do walki o wolność swojego kraju i dokładać wszelkich starań, aby w kraju żyło się dobrze. Przykładem takich ludzi są harcerze występujący w książce Aleksandra Kamińskiego, pt. "Kamienie na szaniec". Bohaterowie tej opowieści reportażowej, to młodzież maturalna należąca do Związku Harcerstwa Polskiego, żyjąca w czasach II wojny światowej, która nie może się pogodzić z faktem iż Polska nie jest wolnym krajem, dlatego też przyłącza się do organizacji PLAN-u, a później do Małego Sabotażu. Próbuje walczyć z okupantem poprzez niszczenie propagandy niemieckiej, gdzie musi wykazać się odwagą, a nieraz zaryzykować życiem.

“Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Skautowemu”.
Czuwaj!

Poniżej wybrane fragmenty uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Mszanie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Poniżej galeria zdjęć:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u