SKAUCI KRÓLA - SPOTKANIE Z KS. BISKUPEM RAD RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ

W sobotę, 17 listopada br. w Toruniu Skauci Króla z naszej parafii brali udział w pierwszym spotkaniu Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej. Spotkanie odbyło się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła przy pl. Frelichowskiego 1. Ruchy i Stowarzyszenia oraz inne wspólnoty w Kościele powołane są do dawania przykładu życia chrześcijańskiego przez wzajemną współpracę, wymianę spostrzeżeń, a także uzupełnianie się. Szczep Skautów Króla nr 8 z parafii Mszano reprezentowała p. komendant Ewa Walczewska oraz opiekun duchowy skautów ks. proboszcz Sławomir Witkowski.

Zdjęcie przedstawia pierwsze spotkanie rad i wspólnot.

Dekretem z dnia 22 października br. bp Wiesław Śmigiel powołał członków Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej.

Kadencja rady trwa 5 lat. Jej zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w inspirowaniu i koordynacji apostolatu zrzeszeń katolickich na terenie diecezji.

Ponadto do zadań rady należy:

  • promowanie ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele i społeczeństwie

  • dawanie świadectwa ewangelicznej jedności

  • wzajemne wspieranie się na drodze do świętości

  • pogłębianie więzi i współpracy ruchów i stowarzyszeń katolickich z Kościołem diecezjalnym

  • reprezentowanie diecezji w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich i uczestnictwo w jej pracach

    Członkiem z nominacji został ks. Sławomir Witkowski ( Duszpasterz Skautów Króla ). Bp Wiesław Śmigiel wręcza na zdjęciu dekret nominacyjny.

 

GRATULUJEMY!!!

Dzięki Księdza zaangażowaniu i owocnej  współpracy z innymi ludźmi – nasza parafia może się rozwijać. Dzięki dobremu słowu i odpowiednim podejściu – zyskuje coraz więcej wiernych, którzy chcą przyjmować Pana Boga do swoich serc i domów. Ksiądz sprawia, że Kościół nie oznacza już zimnych murów pięknej świątyni, lecz ludzi, wiernych, ministrantów, skautów, którzy się w niej znajdują.

Życzymy Księdzu dużo zdrowia i kolejnych lat tak pięknej posługi.

Artykuł opracowany na podstawie strony internetowej Diecezji Toruńskiej. Więcej informacji na:

https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/2468/spotkanie-rady-ruchow-i-stowarzyszen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: pseud. Prawdziwa, idealna prawda, miłość i szczęście!

 

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u