I ZJAZD SKAUTÓW KRÓLA - WLAS 2021 - RELACJA Z OBOZU

   Rok 2021 jest szczególny pod wieloma względami. Jednym jest to, że Skauci Króla świętują swoje urodziny – co prawda 6, ale świętowanie jest zawsze ważne.

W Załęczu Wielkim spotkali się skauci i instruktorzy z 14 szczepów. Choć nasze świętowanie jest przełożone z roku poprzedniego, nie przejmujemy się, bo każde wspólne spotkanie jest pełne radości i uczenia się nowych umiejętności.

Z NASZEJ PARAFII.........

W sobotę, 17 lipca 2021  prawie dwudziestoosobowa grupa Skautów Króla z 7 instruktorami wyruszyła na letni obóz do Załęcza Wielkiego, który odbywa się w harcerskim ośrodku – „Nadwarciański Gród”. 

Jest to zlot wszystkich skautów Króla z całej Polski,  ponad 300 osób. Obóz trwa do 25 lipca. 

Komendant Zlotu, hm. Paweł Chwiłkowski, na apelu otwarcia powitał wszystkich uczestników oraz kadrę. Powołał również komendantów gniazd:

hm. Danutę Jaśkiewicz  - komendant Gniazda Tropicieli i Odkrywców

phm. Elżbietę Maszkę -  komendant Gniazda Zwiadowczyń

hm. Grzegorza Maszkę – komendant Gniazda Zwiadowców

hm. Joannę Usarek – Gorol - Gniazdo Wędrowników.

Kiedy Skauci Króla rozpoczynali pracę z dziećmi i młodzieżą, były trzy szczepy i około 90 osób (skauci i instruktorzy). Sześć lat później jest 12 szczepów, 4 na próbie – w tym jeden w Chorwacji, około 600 skautów, 150 instruktorów.

Zlot ma szczególną formułę – dominują warsztaty, w czasie których skauci mogą poznać pasje i zainteresowania instruktorów.

Wszyscy dobrze się bawią, jak widać na załączonych zdjęciach.

Artykuł i zdjęcia udostępnione z Facebooka: Skauci Króla - Organizacja  społeczna oraz Skauci Króla Szczep nr 8 w Mszanie.

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u