3 ROCZNICA ZŁOŻENIA SKAUTOWEGO PRZYRZECZENIA I POWSTANIA SZCZEPU NR 8 W MSZANIE
      W  dniu 9 czerwca br. odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Skautów Króla ze szczepu nr 8 w parafii Mszano. Skauci w tym dniu obchodzili 3 rocznicę złożenia skautowego przyrzeczenia i powstania szczepu. To wyjątkowe święto miało szczególny charakter. Piękną homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. proboszcz Sławomir Witkowski, opiekun duchowy formacji w Mszanie i również aktywny skaut. Liturgię Mszy Św. uświetnił chór parafialny, złożony po części również ze skautów. W tym ważnym dniu skauci mieli założone mundury, przyjęli Pana Jezusa do swojego serca w komunii św. i co ważne przyrzeczenie służby Bogu i Ojczyźnie złożyli nowi skauci. Więcej informacji w galerii zdjęć:Najważniejsze cele działalności Skautów Króla to: promowanie i rozpowszechnianie wartości rodzinnych i chrześcijańskich,  krzewienie prawidłowych postaw w zakresie zdrowia, higieny osobistej, kultury fizycznej i sportu oraz rozpowszechnianie szacunku dla przyrody, rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności życiowej i gospodarności, również przez wolontariat; działalność edukacyjna i oświatowa przez formy, które mają wpływ na kształtowanie charakteru, a także przygotowują do wykonywania zawodu oraz pełnienia różnych ról w życiu społecznym, podtrzymywanie tradycji patriotycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

Stowarzyszenie Skauci Króla pracuje metodą skautową (harcerską), której podstawę stanowią system zastępowy oraz system stopni i sprawności. Sposób pracy organizacji Skauci Króla powstał na bazie metod, form i treści wychowawczych stosowanych w międzynarodowej organizacji skautowej Royal Rangers.

W pracy wychowawczej Skautów Króla obowiązuje Złota Zasada Ewangelii:

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!  Ewangelia wg św. Mateusza 7,12

Przyrzeczenie Skautów Króla

    Wyznaję, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Z Jego pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Kościołowi oraz bliźnim, przestrzegając prawa Skautów Króla i wprowadzając w życie Złotą Zasadę Ewangelii.

Skauci króla włączają się również we wspólne działania skautowe i harcerskie pozostałych organizacji działających w Polsce (np. Światowe Dni Młodzieży – Biała Służba) oraz lokalne wydarzenia (np. Orszak Trzech Króli, gry miejskie itp.).

Wychowanie skautów i instruktorów odbywa się w czterech aspektach wzrostu:

    aspekt duchowy,
    aspekt fizyczny,
    aspekt intelektualny,
    aspekt społeczny