PRZED NAMI WIELKI POST. PRZEŻYJMY GO RAZEM!

      Przed nami Wieli Post. To zawsze był dla katolików szczególny czas zatrzymania, modlitwy, nawrócenia i pokuty. Piękne i wartościowe w Wielkim Poście jest to, że przeżywamy go razem, we wspólnocie. Zawsze, oczywiście,  możemy podjąć w swoim życiu modlitwę, post, wyrzeczenia, ale w tym czasie, gdy wspominamy pobyt Jezusa na pustyni oraz rozważamy Jego mękę, śmierć , przygotowując się do świętowania Jego zmartwychwstania to łatwiej jest podjąć się własnego nawrócenia, bo czynią to też inni.
Chciałbym Was, Drodzy Parafianie, zaprosić do tego, byśmy podjęli w naszej parafii, dobrowolnie, 40-dniowy post od słodyczy, kawy lub innych używek. Uczyńmy to w intencji własnego nawrócenia, ale też za innych, którzy bardzo łaski Bożej potrzebują. Chciałbym też, abyśmy rozważali i czytali  w tym czasie Księgę Wyjścia, opisującą wyjście narodu wybranego z niewoli egipskiej. Te wprowadzenia będę też miały na celu to, by pokazać nam naszą obecną niewolę grzechu, lęków i zwątpień, w której przebywamy. Chrystus jest  nowym Mojżeszem, który nas  dziś z niewoli wyprowadza.

Spotkania z Księgą Wyjścia będą się odbywały w Małkach w czwartek, a w Mszanie w piątek i będą to zarazem nasze rekolekcje wielkopostne ( takie same nauki będą w czwartek, i takie same w piątek). 

 Zaczynamy w najbliższy czwartek i piątek!

- W czwartek o 9.00 w Małkach nauka rekolekcyjna i Droga Krzyżowa i o 17.00 Msza Święta z nauką i Droga Krzyżowa.
- W piątek o 9.00 w Mszanie nauka rekolekcyjna i Droga Krzyżowa i o 17.00 Msza Święta z nauką i Droga Krzyżowa.

- Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w nauce w te dni zostanie ona powtórzona w poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej.


Bardzo zapraszam Was do tego postu oraz wyrzeczeń, ale też do udziału w tych biblijnych wprowadzeniach i katechezach.


Chciałbym zaprosić także młodzież do oddzielnych spotkań na temat wyjścia z niewoli, nie tylko egipskiej.

- Spotkania dla młodzieży będą w soboty w kościele o godz. 18.00, dla chętnych. Możemy przypuszczać, że nie będzie w tym roku rekolekcji wielkopostnych w szkołach, zatem zapraszam młodzież na "dotknięcie" ważnych tematów dotyczących życia i wiary w kolejne soboty Wielkiego Postu.


Gorzkie Żale śpiewamy w niedziele przed Eucharystią: o 9.00 w Małkach i o 16.30 w Mszanie.

Czas Wielkiego Postu to wielka łaska i szansa dla nas wszystkich. Serdecznie zapraszam do wspólnego rozważania Pisma Świętego - ks. Sławomir Witkowski.

Kochani, zbliżamy się do Wielkiego Postu, by dobrze przeżyć go i zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego, ważna jest spowiedź, do której trzeba się dobrze przygotować. Podsyłamy propozycję pomocy, byście sobie przypomnieli:
Kiedy grzech lekki, kiedy ciężki.

https://www.youtube.com/watch?v=uv-L3YSkacY 

W wolnym czasie polecamy serię krótkich animowanych filmików prezentującą prawdy wiary katolickiej. Filmy naprawdę rzetelnie prezentują treści z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Często posługują się też humorem. MC to skrót od „3 Minute Catechism” (trzyminutowy katechizm) i odpowiedź twórców na wezwanie Benedykta XVI, w  Roku Wiary ( 11 października 2012 - 24 listopada 2013) by odnowić naszą wiarę w Chrystusa. 3MC doczekał się  polskiej wersji. Pomysłodawcą, autorem scenariusza i realizatorem całego zamysłu jest ks. dr Johannes Maria Schwarz, austriacki wikary i katecheta. Celem 3MC jest zaprezentowanie treści katechizmowych w prosty i przystępny sposób tak, aby odbiorcy mogli na nowo odkryć ich głębię. Wiara, która polega na zaufaniu do Boga, powinna kształtować całe nasze życie. Wiara chrześcijańska to nie tylko uznanie pewnych prawd czy przyjęcie systemu wartości, ale to przede wszystkim relacja z Jezusem Chrystusem. On stał się człowiekiem, żeby pomóc nam traktować Boga jako konkretną, bliską nam Osobę – Ojca.

I. Podstawy:
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 01. Kim jest człowiek?


https://www.youtube.com/watch?v=ap4wRNRy-kk&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 02. Co to jest dusza?


https://www.youtube.com/watch?v=TFGpzSgR8tM&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=2
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 03. Jaka jest różnica między wiarą a wiedzą?

https://www.youtube.com/watch?v=ESlpgfdX4J4&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=3

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 04. Co to znaczy "wierzyć w Boga?"

https://www.youtube.com/watch?v=GCXuaz5vgfg&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=4

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 05. Czy istnieje dowód na istnienie Boga?

https://www.youtube.com/watch?v=LqHV36pME8o&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=5

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 06. Co to są cuda?

https://www.youtube.com/watch?v=giOSUJlluyQ&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=6

3MC – Trzyminutowy Katechizm - Bonus - Dlaczego ateiści się mylą?

https://www.youtube.com/watch?v=rXjYhe-UDE8

3MC – Trzyminutowy Katechizm - Bonus - Czy ateizm prowadzi do lepszego świata?

https://www.youtube.com/watch?v=b9R0VfJE1GY

II. Objawienie:

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 07. Dlaczego Bóg się objawia?

https://www.youtube.com/watch?v=RMolb3te4fw&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=7

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 08. W jaki sposób Bóg się objawił?

 https://www.youtube.com/watch?v=ykhTKHLRQHM&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=8

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 09. W jaki sposób przekazywane jest Objawienie?

https://www.youtube.com/watch?v=eR7OH6t6m2c&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=9

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 10. Z jakich części składa się Biblia?

https://www.youtube.com/watch?v=gp_iEdFQ18s&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=10

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 11. Kto zdecydował o tym, co jest w Biblii?

https://www.youtube.com/watch?v=Y3r93HbCKPs&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=11

III. Bóg:

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 12. Kim jest Bóg?

https://www.youtube.com/watch?v=y8bcXJBoXDg&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=12

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 13. Czy Bóg naprawdę jest wszechmocny?

https://www.youtube.com/watch?v=BRWKQGQfefQ&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=13

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 14. Czy Bóg naprawdę jest niezmienny?

https://www.youtube.com/watch?v=GCqb5p0A9io&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=14

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 15. Czy Bóg jest starszym mężczyzną z długą brodą?

https://www.youtube.com/watch?v=WlWWAf2j2Jk&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=15

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 16. Co to znaczy, że Bóg jest Trójjedyny?

https://www.youtube.com/watch?v=6bJgy5LmuUE&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=16

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 17. W jaki sposób można podsumować wiarę w Trójcę?

https://www.youtube.com/watch?v=Adsm-QuPh9E&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=17

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 18. Jak możemy zrozumieć Trójcę?

https://www.youtube.com/watch?v=0g3YYr37gg0&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=18

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 19. Jakie mamy ilustracje Trójcy Świętej?

https://www.youtube.com/watch?v=i2Xr4q_9wZs&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=19

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 20. Co to znaczy, że Bóg jest Miłością?

https://www.youtube.com/watch?v=MqWIJCNyGBU&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=20

IV. Stworzenie:

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 21. Czym jest Stworzenie według Kościoła?

https://www.youtube.com/watch?v=2ZWM7nailnE&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=21

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 22. Czy istnieje sprzeczność między wiarą a nauką?

https://www.youtube.com/watch?v=C0VMiVvi6OY

3MC - 23. Czy istnieje sprzeczność między biblijnym opisem stworzenia a teorią ewolucji?

https://www.youtube.com/watch?v=8OIWIXtPBBI

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 24. Czym jest zło?

https://www.youtube.com/watch?v=EGdgF4hxRRA

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 25. Co to jest upadek człowieka i grzech pierworodny?

https://www.youtube.com/watch?v=V3qse1wSvVc

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 26. Czy diabeł istnieje?

https://www.youtube.com/watch?v=1dOpojqGwOA

V. Zbawienie:

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 27. Kim był Jezus?

https://www.youtube.com/watch?v=16e2bzj0dmE

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 28. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?

https://www.youtube.com/watch?v=LCHH1jZZs5s

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 29. Dlaczego Jezus przyszedł na świat 2000 lat temu?

https://www.youtube.com/watch?v=HYpav-lDcyA

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 30. Jak żył Jezus?

https://www.youtube.com/watch?v=QTkg2FSsvMA

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 31. W jaki sposób Jezus różni się od założycieli innych religii?

https://www.youtube.com/watch?v=Y9hMQI6M8O4

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 32. W jaki sposób Jezus zbawił nas na krzyżu?

https://www.youtube.com/watch?v=MW2DniJvesY

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 33. W jaki sposób dociera do nas łaska zbawienia?

https://www.youtube.com/watch?v=nIgyzkV8270

VI. Uświęcenie:

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 34. Co to jest łaska?

https://www.youtube.com/watch?v=gaKcQSnZcQM

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 35. W jaki sposób otrzymujemy i wzrastamy w łasce?

https://www.youtube.com/watch?v=O7iqlmpFeCk

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 36. Co to jest chrzest?

https://www.youtube.com/watch?v=VDuVzNdhf-k

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 37. Co to jest bierzmowanie?

https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 38. Co to jest Eucharystia?

https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo


3MC – Trzyminutowy Katechizm - 39. Co to jest Msza Święta?


https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y&feature=emb_logo

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 40. Z jakich części składa się Msza?

https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 41. Co to są grzechy?

https://www.youtube.com/watch?v=RdBteGPn25o

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 42. Co to jest 10 przykazań?

https://www.youtube.com/watch?v=TSuFB9Y3MFE

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 43. Co to jest 7 grzechów głównych?

https://www.youtube.com/watch?v=LjJqCCBZQ5o

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 44. Co to jest spowiedź?

https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 45. Co to jest namaszczenie chorych?

https://www.youtube.com/watch?v=Zviorv9JoGo

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 46. Kto to jest kapłan katolicki?

https://www.youtube.com/watch?v=tijW6KeK24o

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 47. Jakie są stopnie sakramentu święceń?

https://www.youtube.com/watch?v=smjkwo30Atk

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 49. Co to jest sex?

https://www.youtube.com/watch?v=dlyBszF8A6g

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 50. Co o moralności seksualnej mówi Kościół?

https://www.youtube.com/watch?v=utBr5pQp_AQ

VII. Wspólnota Świętych:

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 51. Kto to jest Duch Święty?

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 52. Co to jest Kościół?

https://www.youtube.com/watch?v=4DgSfWLEKa8

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 53. Jakie są cztery cechy Kościoła?

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 54. Dlaczego Kościół w ogóle istnieje?

https://www.youtube.com/watch?v=jdZIj_GIb30

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 55. Jaka jest struktura Kościoła?

https://www.youtube.com/watch?v=HjQ9v71TJGQ

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 56. Kim są mnisi, zakonnice i czym są zakony?

https://www.youtube.com/watch?v=Uce1G7fWrsA

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 57. Co i ile?

https://www.youtube.com/watch?v=79j8H6PTC2w

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 58. Krytyka Kościoła

https://www.youtube.com/watch?v=5MuYuD16kNA

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 59. Dlaczego katolicy wzywają wstawiennictwa świętych?

https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 60. Kim jest Maryja?

https://www.youtube.com/watch?v=IDDrAXQmMWk

VIII. Rzeczy ostateczne:

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 61. Co dzieje się na końcu naszego życia?

https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 62. Co będziemy robić w niebie?

https://www.youtube.com/watch?v=IRNepEnxXa8

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 63. Co to jest czyściec?

https://www.youtube.com/watch?v=ahlAi6_SUxA

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 64. Co to jest piekło?

https://www.youtube.com/watch?v=4BT-wTSD9Ak

IX. Życie w wierze:

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 65. Kim jest człowiek w świetle wiary?

https://www.youtube.com/watch?v=HzPdqG2dODE

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 66. Czy wszyscy są wezwani do świętości?

https://www.youtube.com/watch?v=THxWD4ubkx8

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 67. Co to są cnoty?

https://www.youtube.com/watch?v=JPj30xPKHM4

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 68. Co to jest modlitwa?

https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 69. Jaka jest rola ciała w modlitwie?

https://www.youtube.com/watch?v=UjLaPx9cBJc

3MC – Trzyminutowy Katechizm - 70. O co modlimy się w modlitwie „Ojcze nasz”?

https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw

MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE Z INTERNETU.

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u