FRAGMENT KRONIKI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY - CZ. 1
                                               Drodzy Parafianie!
          W naszym parafialnym archiwum znajduje się bardzo ciekawa kronika młodzieżowa. Jest to kronika Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które od 1926 r. bardzo prężnie działało na terenie naszej parafii. Postanowiliśmy ze Skautami Króla, że będziemy przepisywać tę kronikę i kolejne fragmenty umieszczać na naszej stronie parafialnej. Chciałbym, aby jak największa liczba parafian zapoznała się z tą piękną kartą z historii naszej parafii. Może odnajdziecie tu wielu swoich krewnych i przodków. Zachęcam do lektury także młodzież. Moi Drodzy, w tej parafii istniała przed wojną pięknie działająca grupa młodzieżowa. Mamy wspaniałych poprzedników. Módlmy się, aby nam i dzisiaj, nie tylko młodzieży, nie brakowało zapału i chęci do budowania prawdziwej wspólnoty wiary w naszej parafii.

Dziękuję skautom za pomoc w upowszechnieniu tej kroniki.


FRAGMENT KRONIKI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY:
                   Założenie Stowarzyszenia
W niedzielę , dnia 16 listopada roku 1926 zostało założone Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wiejskiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki przy kościele Mszańskim.
Założenia dokonał po zreformowaniu dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieńców miejscowy proboszcz ks. dziekan Michnowski .
Zebrania odbywały się w kościele w każdą trzecią niedzielę miesiąca po nieszporach . Z rana odbywają się komunie święte, po nieszporach odbyła się stosowna nauka i wspólne odmówienie cząstki różańca. Członkowie są zapisani do żywego różańca , tak było do kwietnia roku 1926.

Na zebraniu 21 marca roku 1926 , które odbyło się w lokalu u pana Stachowiaka w Mszanie po poprzednim ogłoszeniu z ambony.
Ustalono – przystąpić do Związku Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży i złożyć stosowny wniosek o przyjęcie.
Pismem  z dnia 27 marca roku 1926 – odczytał je ówczesny Sekretarz Związku ks. Żynda z Wąbrzeźna iż tutejsze Stowarzyszenie Młodzieży przyjęte zostało do Związku Stowarzyszeń Młodzieży. Odtąd pracuje Stowarzyszenie w myśl ustaw obowiązujących.

W dniu Święta Narodowego 3-maja stowarzyszenie urządziło wieczernice na salce p.  Brzostek  w Chojnowskich Budach .Odegrano dwie sztuki 1) „Koledzy” 2) „Polska już wolna” , które wypadło ku ogólnemu zadowoleniu. Nadto odegrano pantomimę „ u szewca” . Utwory sceniczne przeplatały deklamacje i śpiewy młodzieży . Wstępne przemówienia stosowne do uroczystości narodowej wygłosił  patron ks. Michnowski .Udział publiczności był bardzo liczny tak iż salka była przepełniona. Czysty zysk przyniósł 170 zł.

30 maja roku 1926 Stowarzyszenie wysłało dwóch przedstawicieli wraz z wice-patronem nauczycielem p. Piotrowiczem z Mszana na zjazd delegowany Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej do Grudziądza .

W sobotę 13 czerwca wieczorem odwiedziło nas Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej z sąsiedniej Brodnicy. Mszano, tutejsze Stowarzyszenie powitało druhów brodnickich wychodząc im naprzeciw. Następnego dnia z rana  oba Stowarzyszenia były na rannej mszy świętej , po czym Stowarzyszenie brodnickie opuściło Mszano .

W niedzielę 15 sierpnia wyruszyło Stowarzyszenie do Choińskich Bud na wieczernicę urządzoną na boisku , przez obóz harcerski. Były tam deklamacje , pantomimy i różne zabawne sztuczki , które widzów bardzo ubawiły.

W dniu 24 października roku 1926 Stowarzyszenie urządziło uroczystą wieczernicę ku uczczeniu swojego patrona św. Stanisława Kostki. Program wieczernicy obejmował : przemówienie ks. patrona , śpiew, deklamacje i sztukę teatralną pt. „ Do wyższych ja rzeczy urodzon”. Całość wypadła dobrze i to dzięki pracy wice- patrona p. Piotrowicza. Po wyczerpaniu programu rozpoczęły się tańce do 4 rano. 

Ciąg dalszy kroniki w artykule pt.: FRAGMENT KRONIKI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY - CZ. 2

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u