BÓG MÓWI DO NAS PRZEZ PISMO ŚWIĘTE!

ROZWAŻANIA EWANGELII NA DANY DZIEŃ PRZEZ KS. PROBOSZCZA

W ZAKŁADCE "OKIEM DUSZPASTERSKIM"

Okiem nauczyciela bibliotekarza:  Kto czyta książki – żyje podwójnie” (Umberto Eco)

    Chociaż książki w dobie Internetu schodzą na dalszy plan, nie należy zapominać o ich licznych zaletach, do których należą przede wszystkim: wartość edukacyjna oraz znamienny wpływ na rozwój osobowości każdego z nas.

Bóg przemawia do człowieka przez Biblię.

     Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawia Bóg do człowieka

Bóg może przemówić do człowieka na wiele sposobów: przez jakieś wydarzenie zewnętrzne, wewnętrzne odezwanie się w sercu, napomnienie lub świadectwo innego człowieka, wreszcie przez Słowo Boże.

Więcej informacji na http://mateusz.pl/duchowosc/rp-bpdcpb.htm

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u