„Modlitwa Różańcowa jest syntezą naszej wiary”
(św. Ojciec Pio)
 
W dniu 2 października 1988 roku w Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym na Anioł Pański powiedział:
,,Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który się dla nas narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna".
 
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński tak zachęcał do codziennej modlitwy różańcowej:
,,Każdy Polak odmawia co dzień swój Różaniec. Jest to wezwanie całej Polski do nowego wysiłku modlitwy. (...) Do Was, więc, Umiłowani Bracia Kapłani, do Was, Dziatwo mała i droga Młodzieży, do Was, utrudzone Matki i upracowani Ojcowie, do Was prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy Różaniec do ręki"!
 
Plan Modlitwy Różańcowej  w kościele parafialnym w Mszanie i w kaplicy filialnej w Małkach:

PONIEDZIAŁEK: kaplica ( godz. 16.15 ), kościół ( godz. 17.30 ) - DZIECI

WTOREK: kaplica ( godz. 16.15 ), kościół ( godz. 17.30 ) - RÓŻE RÓŻAŃCOWE

ŚRODA: kaplica ( godz. 16.15 ), kościół ( godz. 17.30 ) - SKAUCI KRÓLA

CZWARTEK: UWAGA ZAMIANA: kaplica ( godz. 17.30 ) - KANDYDACI DO BIERZMOWANIA, kościół ( godz. 16.15 ) - RÓŻE RÓŻAŃCOWE

PIĄTEK: kaplica ( godz. 16.15 ) - DZIECI, kościół ( godz. 17.30 ) - KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

SOBOTA: kaplica ( godz. 16.15 ), kościół ( godz. 17.30 ) - RADNI Z RAD PARAFIALNYCH

NIEDZIELA:                                                                                                                      

                1. kościół (40 min ( różaniec + wypominki ) przed Msz. Św. o godz. 8.00 ),

                2. kaplica (40 min ( różaniec+ wypominki ) przed Msz. Św. o godz. 9.30 ),             

                3. kościół (40 min ( różaniec + wypominki ) przed Msz. Św. o godz. 11.30 ).

 

Dla najmłodszych Parafian na 100-lecie Niepodległości Polski ( 1918 - 2018 )

Dzieci otrzymały planszę z Tajemnicami Różańca. Za udział w Modlitwie Różańcowej otrzymują również obrazki do wklejania na powyższą planszę.  

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC ?

Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
•    Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
•    Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
•    Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.
•    Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz,  10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
•    Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.


 CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej

i graficznie:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u