RÓŻANIEC. PIĘKNY FILM ZACHĘCAJĄCY DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Film wydawnictwa WAM zachęcający - szczególnie młodzież - do modlitwy różańcowej.

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC

Pełna Modlitwa Różańcowa składa się z czterech części - czyli czterech całych fizycznych różańców ! Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Spytasz jak to zrobić? Oto sposób: uczyń znak Krzyża i odmów Skład Apostolski,(Wierze w Boga Ojca...) następnie jedno Ojcze nasz, oraz trzy Zdrowaś Maryjo. W dalszej kolejności odmów jedno Chwała Ojcu. Po tym wstępie przechodzimy do części głównej. Wymieniamy pierwszą tajemnicę i odmawiamy "Ojcze nasz", następnie dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu". Wymieniamy drugą tajemnicę i odmawiamy "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu". I tak kolejno wszystkie pięć tajemnic.

Generalnie przyjmuje się, że każda część Różańca powinna być odmawiana w innym dniu. Tak więc nie jest konieczne odmawianie Pełnej Modlitwy w ciągu jednego dnia, czy za jednym razem. Wystarczy odmówić jedną część czyli jeden "sznur" różańca. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby raz dziennie odmówić Pełną Modlitwę Różańcową. Jeśli jednak chcesz odmówić jeden sznur różańca w ciągu dnia, to postaraj się stosować zasadę:

Dość często części Różańca nazywa się Tajemnicami - co jest też prawidłowe. My jednak dla ułatwienia i łatwiejszego zapamiętania używamy formuły części różańca. Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z 5 Tajemnic.

CZĘŚĆ RADOSNA - poniedziałek i sobota

1.Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.  2.Nawiedzenie świętej Elżbiety.  3.Narodzenie Pana Jezusa.  4.Ofiarowanie Jezusa w świątyni.  5.Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

CZĘŚĆ ŚWIETLISTA (ŚWIATŁA)  - czwartek

1.Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.  2.Objawienie Siebie na weselu w Kanie.  3.Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.  4.Przemienienie na górze Tabor.  5.Ustanowienie Eucharystii.

CZĘŚĆ BOLESNA  - wtorek i piątek

1.Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).  2.Biczowanie Pana Jezusa.  3.Ukoronowanie koroną z cierni.  4.Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.  5.Śmierć na krzyżu.

CZĘŚĆ CHWALEBNA  - środa i niedziela

1.Zmartwychwstanie Pana Jezusa.  2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa.  3.Zesłanie Ducha Świętego.  4.Wniebowzięcie Maryi.  5.Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Więcej informacji na:

https://www.milosierdzieboze.pl/rozaniec.php?text=37

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u