PRZED NAMI WIELKI POST. PRZEŻYJMY GO RAZEM!

1. ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DOROSŁYCH:

Nauki rekolekcyjne w naszej parafii rozpoczną się 18 lutego.

Program rekolekcji:

Rekolekcje w Małkach w czwartek rano o 9.00 - nauka i Droga Krzyżowa, o godz. 17.00 Msza Święta z nauką i Drogą Krzyżową.

W Mszanie w piątek te same godziny. W poniedziałek powtórka - nauka po Mszy Świętej.

Serdecznie zaprasza - ks. proboszcz Sławomir Witkowski.

  2. ZAPROSZENIE DLA MŁODZIEŻY NA SPOTKANIA WIELKOPOSTNE:

 

Zaczynamy w sobotę 20 lutego o 18.00 w kościele w Mszanie. Będzie o Księdze Wyjścia, ale i o naszych wyjściach z różnych niewoli. Czasem mimo woli jesteśmy niewolnikami. Jest jednak nadzieja..

SŁOWO ADMINISTRATORA:

Po co są rekolekcje?   
Kiedyś jeden z parafian został zapytany, czy byłeś na rekolekcjach? Ten odparł: po co mi rekolekcje? Nikogo nie zabiłem, nie podpaliłem, modlę się, nie grzeszę – więc żyję w porządku wobec Pana Boga. Niech ci, co grzeszą idą na rekolekcje i do spowiedzi, ja tam nie mam z czego się spowiadać. Zapewne nie tylko ten jeden, ale wielu ludzi w pędzie życia ziemskiego myśli podobnie. Czy ludziom wierzącym potrzebne są rekolekcje? Na to pytanie daje odpowiedź sam Pan Jezus i to własnym przykładem. No bo kto jak kto, ale On na pewno nie miał żadnego grzechu i tym bardziej nie musiał odprawiać rekolekcji. Tymczasem Ewangelie opisują, że po chrzcie w Jordanie Jezus udał się na pustynię i tam czterdzieści dni przebywał poszcząc i modląc się. Tam też jakby „nabierał mocy” do przeciwstawiania się diabłu, kiedy on zaczął Go kusić. Oczywiście Pan Jezus miał wystarczającą moc, by nie ulec złemu duchowi, a te jego rekolekcje na pustyni mają tylko nam pokazać, że trzeba czasem oderwać się od swoich codziennych zajęć, by na modlitwie, poszcząc i słuchając Słowa Bożego umacniać swoją wiarę. Znajdujemy też w Ewangeliach słowa Pana Jezusa skierowane do Jego uczniów. Apostołowie z zapałem opowiadali o tym, jak głosili Słowo Boże, ilu uzdrowili i ile uczynili dobra. Chrystus wysłuchał ich i powiedział: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”.
Na osobności Jezus wyjaśnił swoim uczniom niektóre zawiłości Jego nauki. Widzimy że i apostołowie potrzebowali rekolekcji i takie rekolekcje głosił im sam Pan Jezus.
Czy my lepiej znamy i rozumiemy naukę Chrystusa i Jego apostołów, że nie potrzebujemy jej już zgłębiać i wyjaśniać? Czy mamy może tak wielką wiarę, że nie potrzebujemy jej umacniać wspólną modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego i sakramentami.
No dobrze, mógłby ktoś powiedzieć. Apostołom rekolekcje głosił sam Chrystus. Tymczasem do nas nauki głosić będzie ksiądz proboszcz. Mamy go przecież na co dzień. Chrystusa bym słuchał, bo w niego wierzę, ale w księdza nie muszę. Jeśli twierdzisz, że Chrystusa posłuchasz, to przyjmij do serca te Jego słowa, które skierował do swoich uczniów: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał.” Dziś Chrystus przemawia do nas przez wybranych, przez postawionych na naszej drodze życia ludzi. Jeśli rzeczywiście jesteś gotowy słuchać Chrystusa, to uwierz wyżej przytoczonym Jego słowom. Nie gardź głoszącym Słowo Boże człowiekiem, by się nie okazało, że przez to gardzisz samym Chrystusem. To On podczas rekolekcji będzie przemawiał, to On będzie  upominał i dodawał otuchy, to On będzie nawoływał do poprawy życia – tak jak czynił to nad jeziorem Genezaret, w Jerozolimie i w Kafarnaum. To On chce się spotkać podczas rekolekcji ze wszystkimi swoimi uczniami. Czyni do dla Nas przez pośrednictwo człowieka-księdza.

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u