SĄ TYLKO DWA WYJŚCIA.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ 7 CZERWCA 2020

Ewangelia (J 3, 16-18)

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-06-07/Ewangelia

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u