Rozważanie Ewangelii - SOBOTA - 02.05.2020 - komentarz ks. Sławek Witkowski

Ewangelia (J 19, 25-27)
Oto Matka twoja
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-05-02/Ewangelia

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u