ZAMAWIANIE MSZY ŚWIĘTYCH
Można zamawiać intencje mszalne na bieżący rok ( 2022 r. )
Najdoskonalej wielbimy Boga Mszą Świętą!

Każdy może zamówić Mszę Świętą w dowolnej intencji.
Intencje mszalne przyjmowane są:

- telefonicznie: ks. Sławomir Witkowski - tel. kom. 601-830-517, do kancelarii parafialnej - tel. stacjonarny: (56) 498-19-12

- w zakrystii, zazwyczaj po Mszy Św. w Małkach i w Mszanie

- w kancelarii parafialnej:

w dni powszednie: - po wieczornej Mszy Św.

we wtorki od 16.30 do 17.30

w okresie zimowym od 15.30 do 16.30

w czwartki od 15.30 do 16.30

w okresie zimowym od 14.30 do 15.30

Zwykle zamawiamy Msze św. za naszych zmarłych. Pamiętajmy jednak również o żywych, a więc o naszych bliźnich i o nas samych.Mogą to być nie tylko intencje za zamarłych, ale również dziękczynno-błagalne z okazji różnych okoliczności życia (o zdrowie, Boże błogosławieństwo, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw, o szczęśliwą podróż, z okazji jubileuszy, rocznic, urodzin, imienin).

Nasze świątynie:

Kościół parafialny pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Mszanie:

Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Małkach:

W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Mszy św., przystępując uprzednio do Spowiedzi św. Przyjęcie Komunii Świętej to dar dla zmarłego cenniejszy od najpiękniejszych kwiatów.
Przykładowe intencje Mszy Św.:
Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski…
Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
Błagalna o nawrócenie z nałogu…
Uzdrowienie z ciężkiej choroby…
Nawrócenie i przemianę życia…
Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
Msza św. wynagradzająca…
Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…
Pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego…
Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej
Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy…
W intencji Bogu wiadomej…
Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
Szczęśliwą operację i zdrowie dla…
Właściwy wybór drogi życiowej…
Za zmarłego…
Za zmarłych z rodziny…
Za dusze w czyśćcu cierpiące…
JAKIE SĄ RODZAJE INTENCJI?
indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;
zbiorowa  – kapłan odprawiając Mszę św. modli się w kilku intencjach.

Gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;

do Dworu Niebieskiego –  intencja za jedną osobę żyjącą; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;
bezgodzinowa – gdy zależy nam na konkretnym terminie, a godzina Mszy jest już zajęta. Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia;
bezdatowa – bez wskazania konkretnego terminu Mszy Św. odprawiana zostanie w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

MSZE GREGORIAŃSKIE oraz MSZE DO DWORU NIEBIESKIEGO to de facto 30 Mszy świętych odprawianych w kolejne dni. Ofiara składana przy okazji takich mszy to zazwyczaj trzydziestokrotność ofiary jaką składamy za jedną Mszę.

MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE

W 604 roku papież Grzegorz Wielki opisał przypadek mnicha Justusa, w stosunku do którego po jego śmierci wydał takie polecenie: „Postaraj się, aby począwszy od dziś przez dni trzydzieści składana była w jego intencji ofiara. Niech nie będzie dnia, w którym nie ofiarowano by zbawczej hostii w intencji odpuszczenia jego win”. Po trzydziestu dniach Justus ukazał się swemu bratu we śnie z wiadomością, że dostał się do nieba.
Praktyka Mszy św. Gregoriańskich zaczęła rozprzestrzeniać się od VIII wieku i została zaaprobowana przez Stolicę Apostolską. 15 marca 1884 roku, Kongregacja Odpustów orzekła, że przekonanie o szczególnej skuteczności Mszy św. Gregoriańskich w odniesieniu do dusz czyśćcowych jest rozumne i zgodne z wiarą.
Według dokumentu Tricenario Gregoriano z dnia 24 II 1967 r. Mszę św. Gregoriańską można odprawić za jednego zmarłego w ciągu 30 kolejnych dni (przez jednego lub wielu kapłanów – w skrajnym przypadku trzydziestu różnych). Od tej zasady są jednak wyjątki. Kapłan może przerwać odprawianie Mszy św. Gregoriańskich w dni:
Triduum Paschalnego, gdy zaistnieje (bez winy kapłana) nieprzewidziana przeszkoda (np. choroba),
niektórych czynności duszpasterskich (np. msza pogrzebowa, msza za nowożeńców).
Trzeba jednak pamiętać, że kapłan jest zobowiązany do „uzupełnienia” liczby mszy gregoriańskich do trzydziestu. Gdyby się zdarzyło, że kapłan z własnej winy zaniedbał odprawienia mszy, to zobowiązany jest do oprawienia „od nowa” trzydziestu mszy w intencji zmarłego.
MSZE ŚWIĘTE  DO DWORU NIEBIESKIEGO

Msze święte do Dworu Niebieskiego, to szczególny wyraz miłości i troski – podobnie jak w Mszach św. Gregoriańskich, ale wobec osób żyjących, będących w szczególnej potrzebie.
Przez 30 dni kapłan będzie za kogoś odprawiał Mszę świętą, przez 30 dni bliscy będę pamiętać o szczególnej modlitwie, zgodnie z Chrystusową zasadą „Gdzie dwaj lub trzej z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, tam ja jestem pośród nich” (Mt 18,19). Szczególny wymiar tej Mszy świętej płynie z jej jednoczącego wokół sprawy lub osoby wspólnotowego charakteru. Można powiedzieć, że intencja będzie przedstawiana Bogu „natrętnie”, jak w Ewangelii o przyjacielu, który choćby z tego powodu otworzy drzwi (Łk 11,5-8).
Dwór Niebieski, to oczywiście Niebo, gdzie wraz z Bogiem przebywa Królowa Świata, Aniołowie i Święci. Msza święta obiektywnie ma zawsze tę samą wartość, bez względu na to kto ją odprawia, w jakiej intencji i czy są obecni inni wierni. Jednak jak w każdej modlitwie zawsze można wyprosić więcej lub mniej, w zależności od naszej świętości i gorliwości w modlitwie.
„Zamawianie” Mszy świętych ma zawsze taki sam cel: uprosić u Boga jakąś łaskę dla siebie lub bliskich nam ludzi. Msza sama w sobie nie staje się przez to inna, ale mobilizuje nas i całą rodzinę do obecności, do szczególnej modlitwy, jest naszą ofiarą i z pieniędzy, i z czasu, jest dowodem miłości. Msze św. do Dworu Niebieskiego, to po prostu szturm do Nieba.
MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA

Czym jest „zbiorowa intencja Mszy św.”?

Przyjęła się praktyka powierzania kapłanom sprawowania Mszy św. w intencji, o którą proszą wierni (składana przy tej okazji ofiara stanowi zasadnicze źródło utrzymania kapłana). Intencja Mszy św. może dotyczyć zarówno żyjących, jak i zmarłych, jednej lub wielu osób albo spraw. Zwykle kapłan odprawia jedną Mszę św. w ciągu dnia. Bywają jednakże przypadki, w których osób proszących o intencję mszalną jest znacznie więcej niż kapłanów albo istnieje potrzeba szybkiego terminu odprawienia Mszy św. Wtedy można zaproponować włączenie prośby do „intencji zbiorowej” Mszy św., to znaczy: jeden kapłan sprawuje Mszę św. w intencjach zamawianych przez wiele osób. Ponadto może się zdarzyć, że wierni krępują się prosić o intencję Mszy św., ponieważ nie mogą złożyć zwyczajowej ofiary. Wtedy również można zaproponować włączenie się do „intencji zbiorowej”, wyjaśniając, że wysokość składanej ofiary nie jest związana z żadną zwyczajową kwotą.

Czy zbiorowa intencja Mszy św. jest gorsza lub mniej skuteczna? Absolutnie nie, ponieważ moc Mszy św. zależy nie od liczby kapłanów, ale od Chrystusa, który ofiaruje siebie Ojcu w powierzonych intencjach. Jego ofiara ma zawsze wartość nieskończoną i moc zdolną objąć wszystkie intencje świata. Różnica między intencją „indywidualną” a „zbiorową” może mieć jedynie psychologiczne znaczenie w przeżywaniu Mszy św. przez osoby, które o intencję prosiły. Ważne jest religijne zaangażowanie w modlitwę osoby zamawiającej intencję mszalną, czego wyrazem jest m.in składana ofiara, której wysokości nie można mierzyć według nominałów banknotów. O wdowie, która wrzuciła do skarbony świątyni obiektywnie niewiele, Jezus powiedział, że wrzuciła najwięcej, bo wrzuciła wszystko, co dać mogła.

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u