TO JUŻ HISTORIA! PIERWSZE PLANY I PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NOWEJ KAPLICY W MAŁKACH - PREZENTACJA - 15.06.2017 r.

Prezentacja została wyświetlona po uroczystości poświęcenia nowego krzyża na działce pod budowę kaplicy w Małkach - zawiera ważniejsze wydarzenia w okresie od 12 września 2015 r. do 14 czerwca 2017 r.

AUTOR PREZENTACJI: BEATA MARIA KLONOWSKA

Współczesny krajobraz wsi podlega ciągłym zmianom na skutek przejmowania i realizacji nowych funkcji w przestrzeni czy odmiennych od dotychczasowego sposobów zagospodarowania przestrzeni. Człowiek od zarania dziejów ingerował w środowisko przyrodnicze naszej planety. Budował domy, zakładał osady, później budował miasta, wydobywał surowce naturalne, używał nawozów, budował drogi, zakłady przemysłowe, a przede wszystkim karczował lasy.

DLA PORÓWNANIA:

1. TAK WYGLĄDAŁ KRAJOBRAZ WSI MAŁKI PRZED BUDOWĄ NOWEJ KAPLICY:

10 sierpnia 2013 r.

Wiosną 2017 r. jeszcze przed budową kaplicy.

Montaż lampy solarowej - 8 sierpnia 2018 r.