WYLEWKA CHUDZIAKA NA PLACU BUDOWY NOWEJ KAPLICY W MAŁKACH

W dniu 24 kwietnia 2020 r. zakończony został kolejny etap budowy kaplicy. Wylany został chudy beton ( podkładowo-wyrównawczy) o grubości 10 cm. W dalszym ciągu trwają prace przy obkładaniu fundamentu nowej kaplicy kamieniem.

RELACJA KS. PROBOSZCZA Z PLACU BUDOWY - 24 kwietnia 2020

RELACJA KS. PROBOSZCZA Z PLACU BUDOWY - 25 kwietnia 2020

Nowa posadzka na kaplicę w Małkach - efekt końcowy.

Chudy beton jest najczęściej wykorzystywany jako warstwa wyrównawczo-podkładowa, której zadaniem jest ustabilizowanie podłoża pod przyszłe elementy konstrukcyjne. Chudziak stosuje się pod fundamenty (stopy, ławy, płyty) oraz pod podłogi, których warstwy są planowane bezpośrednio na gruncie (chudziak pod posadzkę).

Grubość warstwy chudego betonu zazwyczaj mieści się w granicach 8‒10 cm. Zdarzają się jednak sytuacje, w których warunki gruntowe wymuszają zastosowanie grubszej warstwy. Należy pamiętać, że każdorazowo przed wylaniem chudziaka konieczne jest przygotowanie podłoża poprzez jego odpowiednie zagęszczenie.

Chudziak (wylewka) odgrywa ważną rolę podczas robót związanych ze wznoszeniem fundamentów. Beton podkładowy ułatwia układanie mieszanki konstrukcyjnej oraz zapewnia ochronę przed jej mieszaniem z cząstkami gruntu, co miałoby negatywny wpływ na wytrzymałość stwardniałego betonu.

Chudziak jest stosowany praktycznie na każdej budowie, ponieważ stanowi warstwę wyrównującą podłoże oraz blokującą napływ i odpływ wody z betonu nośnego (zarówno jedno, jak i drugie zjawisko w dużym stopniu zmniejsza wytrzymałość mieszanki betonowej). Chudy beton ma zastosowanie także przy wykonywaniu podłóg między kondygnacjami budynku.

GALERIA ZDJĘĆ:

- Z PRZYGOTOWANIA TERENU POD WARSTWĘ CHUDEGO BETONU - 23.04.2020

- Z WYLANIA CHUDZIAKA NA PLACU BUDOWY - 24.04.2020

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u