PRZEBUDOWA KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO NA DZIAŁCE POD BUDOWĘ NOWEJ KAPLICY
      W dniu 26 lutego 2019 r. rozpoczęły się prace związane z przekopaniem kabla telekomunikacyjnego sieci Orange. Całkowity koszt prac wyniósł: opłata za uzgodnienia branżowe dotyczące przebudowy linii telekomunikacyjnej znajdującej się na terenie budowy kaplicy w Małkach – 184,50 zł, projekt przebudowy kabla telekomunikacyjnego na działce pod kaplicę – 2829 zł, przebudowa tego kabla – 1600 zł - ( informacje: ogłoszenia duszpasterskie z dnia 31.03.2019 i 21.04.2019 ).

 

Ofiary na budowę kościoła można składać w kancelarii parafialnej, u wyznaczonych osób lub też wpłacać na numer konta parafialnego: 82 9484 1150 2200 0029 4438 0002 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.
                                                                                         

                                                                                                                            Składamy serdeczne Bóg zapłać
                                                                                                                       Ks.  proboszcz Sławomir Witkowski
                                                                                                                               i Rada Budowy Nowej Kaplicy

 

Kolejny krok w budowie kaplicy do przodu. Poniżej galeria zdjęć:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u