PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA NA FUNDAMENTY DO KAPLICY

     Zbrojenie fundamentów polega na ułożeniu stalowych prętów w drewnianym szalunku i zalaniu ich betonem - w ten sposób powstają ławy fundamentowe, na których oparte są ściany fundamentowe. Tego działania podjęli się chętni Parafianie płci męskiej. Zbrojenie czeka na dalszy etap budowy.

    Dziękuję panom za pomoc w przygotowaniu zbrojenia na fundamenty do kaplicy. Koszt przedsięwzięcia: pręty i inne materiały na zbrojenie na fundamenty kaplicy – 1710,30 zł. ( ks. Sławomir Witkowski ) - ogłoszenia z dnia 16 czerwca 2019 r.  

    Zbrojenie fundamentów wykonuje się z podłużnych prętów stalowych, wzmacnianych prętami poprzecznymi, tzw. strzemionami. Pręty podłużne muszą być dobrze zakotwione w narożnikach i skrzyżowaniach ław fundamentowych. Do zakotwienia używa się dodatkowych prętów. Zbrojenie fundamentów układa się na specjalnych podkładkach, żeby pręty były otoczone otuliną betonową o odpowiedniej grubości.

 

Ofiary na budowę kościoła można składać w kancelarii parafialnej, u wyznaczonych osób lub też wpłacać na numer konta parafialnego: 82 9484 1150 2200 0029 4438 0002 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.
                                                                                         

                                                                                                                            Składamy serdeczne Bóg zapłać
                                                                                                                       Ks.  proboszcz Sławomir Witkowski
                                                                                                                               i Rada Budowy Nowej Kaplicy

 

Kolejny krok przy budowie nowej kaplicy do przodu.

 

ADM.

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u